Institucijos vienijasi atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkinėjimą

Informacija atnaujinta: 2020-01-20 12:37
Institucijos vienijasi atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkinėjimą

Septynios institucijos: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (GP), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI), Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (MD), Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (PD) ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius atvejus.

Susitarimas buvo sudarytas atsižvelgiant į vieną svarbiausių valstybės prioritetų artimiausiu laikotarpiu – narystę Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO).

Valstybė, siekianti tapti visateise EBPO nare, turi prisijungti prie EBPO Konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius. Siekdamos prisijungti prie šios Konvencijos, valstybės turi pademonstruoti ne tik politinę valią, bet ir gebėjimą glaudžiai bendradarbiauti atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkimo atvejus ir patraukti atsakomybėn kaltus asmenis.

„Bendradarbiavimas siekiant atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, o ypač – nusikalstamas veikas su tarptautiniu elementu, yra būtinas. Reikšmingos informacijos keitimasis leidžia identifikuoti galimo užsienio pareigūnų papirkimo atvejus ir imtis tolesnių veiksmų jiems atskleisti“, – sako STT direktorius Saulius Urbanavičius.

Institucijos susitarė bendradarbiauti, keistis informacija, reikšminga užsienio pareigūnų papirkimo atvejams atskleisti ir išaiškinti, teikti viena kitai visokeriopą pagalbą, STT siekiant atskleisti ir išaiškinti užsienio pareigūnų papirkimo atvejus.

Susitarimas