Nustatytos korupcijos rizikos teikiant paramą ligoninėms

Informacija atnaujinta: 2021-02-27 15:47
Nustatytos korupcijos rizikos teikiant paramą ligoninėms

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) analitinės antikorupcinės žvalgybos pareigūnai atliko tyrimą, kuriuo nustatė atvejus, kai Lietuvos ligoninių viešuosius pirkimus laimi įmonės, suteikusios paramą perkančiajai organizacijai arba su ja susijusiems paramos gavėjams.

Išanalizavus 2015–2017 metais Santaros klinikose vykdytus viešuosius pirkimus ir gautą paramą, nustatyta, kad 319 juridinių asmenų laimėjo Santaros klinikų vykdytų viešųjų pirkimų už beveik 164 mln. Eur. Per tą patį laikotarpį 216 juridinių asmenų skyrė beveik 8 mln. Eur paramos Santaros klinikoms arba su jomis susijusiems paramos gavėjams.

 

1 pav. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų viešieji pirkimai ir parama, 2015–2017 m. (padidinti – spauskite ant pav.)
 
Analizuojant, kiek įmonių per tą patį laikotarpį laimėjo Santaros klinikų organizuotus viešuosius pirkimus ir suteikė paramos, nustatyta, kad tokių įmonių buvo 123. 2015–2017 metais šie juridiniai asmenys (t. y. 39 proc. viešųjų pirkimų laimėtojų) suteikė daugiau kaip 4 mln. Eur paramos Santaros klinikoms ir su jomis susijusiems paramos gavėjams bei laimėjo 87 proc. (daugiau kaip 142 mln. Eur) Santaros klinikų viešųjų pirkimų vertės.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad Santaros klinikų organizuotus viešuosius pirkimus laiminčios įmonės paramą pervedė ne tik į Santaros klinikų paramos sąskaitą, bet ir 28 paramos gavėjams, registruotiems Santaros klinikų adresu ir dar 42 paramos gavėjams, kuriems vadovauja Santaros klinikų darbuotojai.
 
2 pav. Juridiniai asmenys, laimėję viešuosius pirkimus Santaros klinikose ir teikę paramą Santaros klinikoms ir su jomis susijusiems paramos gavėjams, 2015–2017 m. (padidinti – spauskite ant pav.)
 
Tęsiant analitinį tyrimą, nustatyta, kad panašios tendencijos, kai didžiausią ligoninių viešųjų pirkimų dalį laimi juridiniai asmenys, teikę paramą, būdingos ir kitoms Lietuvos ligoninėms.
 
Pavyzdžiui, 2013–2016 metais 52 juridiniai asmenys (t. y. 11 proc. viešųjų pirkimų laimėtojų) skyrė paramą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikoms ir laimėjo 56 proc. (apie 150 mln. Eur) Kauno klinikų viešųjų pirkimų vertės.
 
40 juridinių asmenų (t. y. 18 proc. viešųjų pirkimų laimėtojų) skyrė paramą VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei ir laimėjo 56 proc. (apie 33 mln. Eur) visų šios ligoninės viešųjų pirkimų vertės.
 
Taip pat 44 juridiniai asmenys (t. y. 27 proc. viešųjų pirkimų laimėtojų) skyrė paramą VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei ir laimėjo 66 proc. (apie 27 mln. Eur) Panevėžio ligoninės viešųjų pirkimų vertės.
 
 
3 pav. Juridinių asmenų, 10 ligoninių skyrusių paramą, laimėjimai jų viešuosiuose pirkimuose, 2013–2016 m. (padidinti – spauskite ant pav.)

Siekiant patikrinti, kiek minėta parama atitinka Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme įtvirtintus paramos tikslus, buvo atlikta 10 didžiausią paramą gavusių su Santaros klinikomis susijusių paramos gavėjų finansinių srautų analizė. Nustatyta, kad beveik pusė gaunamų įplaukų buvo panaudota komandiruotėms, konferencijoms, renginių organizavimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms apmokėti.

„Tyrimo metu gauti rezultatai signalizuoja apie galimus interesų konfliktus ir sukuria regimybę, kad ligoninėse organizuojant viešuosius pirkimus bei priimant paramą iš viešųjų pirkimų laimėtojų, gali egzistuoti korupcija”, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Atlikto tyrimo rezultatai bus pateikti sprendimus priimantiems valstybės vadovams ir kitoms institucijoms pagal jų kompetenciją.
 
Ateityje STT taip pat numato pakartotinai atlikti situacijos pokyčių analizę ir apie jos rezultatus informuoti visuomenę.