Seimo Antikorupcijos komisijos pasėdyje dalyvavo STT vadovai

Informacija atnaujinta: 2020-02-07 11:50
Seimo Antikorupcijos komisijos pasėdyje dalyvavo STT vadovai

2014 m. kovo 12 d. posėdyje Seimo Antikorupcijos komisija su Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) vadovais aptarė tarnybos 2013 m. veiklą ir bendradarbiavimą su komisija.

Posėdyje buvo diskutuojama dėl STT vykdomos korupcijos prevencijos ir antikorupcinio visuomenės švietimo. Seimo nariai taip pat domėjosi STT atliekamų tyrimų problemomis. Atkreiptas dėmesys, kad komisija 2013 m. STT prašė atlikti 65 įstatymų ir kitų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinius vertinimus, 3 sistemines korupcijos rizikos analizes, kartu organizavo diskusiją dėl Europos Komisijos paskelbtos Europos Sąjungos (ES) kovos su korupcija ataskaitos. Per posėdį aptartas komisijos ir STT bendradarbiavimo klausimas, siekiant užtikrinti efektyvesnį korupcijos prevencijos teisėkūros procesą ir įgyvendinant kovos su korupcija priemones nustatytas Nacionalinėje kovos su korupcija programoje.

Taip pat atsižvelgdama į tai, kad yra rengiamas Nacionalinės kovos su korupcijos programos 2015–2025 m. priemonių planas, STT paprašė komisijos aktyviai dalyvauti teikiant pasiūlymus dėl aktualių ilgalaikių ir orientuotų į esminius pokyčius korupcijos prevencijos priemonių įtraukimo į šią programą.


Išklausius informaciją posėdyje buvo akcentuota, kad kartais institucijos neužtikrina STT atliktų teisės aktų antikorupcinių vertinimų ar korupcijos rizikos analizės pasiūlymų įgyvendinimo. Komisija konstatavo, kad būtina nustatyti prievolę institucijoms atsižvelgti ir įgyvendinti STT pateiktus konkrečius pasiūlymus dėl korupcijos užkardymo.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į 2014 m. vasario 11 d. diskusijoje dėl Europos Komisijos paskelbtos ES kovos su korupcija ataskaitos Generalinės prokuratūros atstovo išsakytą nuomonę, jog Lietuvoje nesant konkrečios tyrimus dėl smulkiosios korupcijos atliekančios institucijos kova su smulkiąja korupcija Lietuvoje yra nepakankama. Komisija nusprendė atkreipti Generalinės prokuratūros vadovų dėmesį į šią problemą ir siūlyti imtis priemonių šiam klausimui išspręsti.