STT įvertino korupcijos riziką Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos veikloje

Informacija atnaujinta: 2020-02-07 11:49
STT įvertino korupcijos riziką Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos veikloje

Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Valstybinėje ne maisto produktų inspekcijoje prie Ūkio ministerijos (toliau – VNMPI).

Pareigūnai įvertino korupcijos riziką vykdant ne maisto produktų saugos kontrolę ir rinkos priežiūrą, tiriant vartotojų skundus dėl ne maisto produktų kokybės ir išduodant potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijas.

Atlikę analizę, STT specialistai nustatė teisinio reglamentavimo spragų, kurios gali didinti korupcijos riziką VNMPI veikloje, nes suteikia pernelyg plačią įgaliojimų diskreciją šios įstaigos pareigūnams, priimantiems sprendimus. Pavyzdžiui: priimant sprendimus dėl ūkio subjektų veiklos patikrinimų, šių patikrinimų rūšies ir trukmės, taip pat rinkos ribojimo priemonių taikymo.

Be to, STT nuomone, korupcijos riziką didina ir nepakankamas VNMPI vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas.

Nustačiusi riziką korupcijai atsirasti, STT pateikė pasiūlymų, kaip ją pašalinti. Visų pirma, reikėtų tobulinti ūkio subjektų pasirinkimo tikrinti tvarką, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo procedūrų tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir imtis priemonių institucijos vidaus kontrolės sistemos veiksmingumui didinti.

Kitus STT teiktus pasiūlymus rasite čia.