Vasario mėnesį atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai

Informacija atnaujinta: 2020-05-15 13:37
Vasario mėnesį atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdybos pareigūnų 2014 m. vasarį antikorupciniu požiūriu įvertinti šie teisės aktai ar jų projektai:

1. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 7² ir 12¹ straipsniais įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

2. Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Valdybos teikimu.

3. Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 30(2), 33, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 35(1), 35(2), 35(3), 35(4) straipsniais įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.

4. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 24, 142, 254, 263 ir 274 straipsnių pakeitimo bei 44 straipsnio 3 dalies, 175 straipsnio, 176¹ straipsnio 3 dalies, 178 straipsnio 4, 5, 6, 7 dalių, 178¹, 183 straipsnio 3 dalies ir 196 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusiomis galios įstatymo projektas. Įvertinta STT iniciatyva.

5. Visuomenės informavimo įstatymo 27, 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Įvertinta STT iniciatyva.

6. Turizmo įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 4(1) straipsniu įstatymo projektas. Įvertinta Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos teikimu.