Valstybės tarnautojams

Informacija atnaujinta: 2022-02-24 16:28

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, vykdydamas savo pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10-1 straipsnyje, privalo pateikti pranešimą apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), jei jis gavo duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Prašome pateikti pranešimą apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą arba užpildyti Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą ir ją pateikti el. paštu pranesk@stt.lt.

Informaciją galite pateikti ir atvykę STT padalinius:

Vilniuje (A. Jakšto g. 6)
Pranešimų nagrinėjimo skyriuje
Skyriaus viršininkas – Mikas Bukauskas, tel. 8-698-44584.

Kaune (S. Daukanto g. 4)
tel. / faks. (8 37) 20 9424

Klaipėdoje (Pilies g. 12)
tel. / faks. (8 46) 31 00 93

Panevėžyje (Vasario 16-osios g. 22)
tel. / faks. (8 45) 51 01 71

Šiauliuose (Vytauto g. 87)
tel. / faks. (8 41) 52 17 06

Jeigu Jums taikoma pareiga, numatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje ir Jūs norite pateikti pranešimą atitinkantį Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, tuomet Jūs jį galite pateikti Lietuvos Respublikos prokuratūrai.