Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojami projektai