Komisijos ir darbo grupės

Informacija atnaujinta: 2021-02-09 10:32

Vyriausybės komisija kovai su korupcija koordinuoti

Pagrindiniai Komisijos uždaviniai:

  • koordinuoti valstybės institucijų veiklą kovos su korupcija srityje ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo,
  • svarstyti kovos su korupcija klausimus, vertinti ir analizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos rezultatus korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse ir teikti pasiūlymus dėl antikorupcinės veiklos prioritetinių krypčių ir teisinio reguliavimo tobulinimo;
  • inicijuoti ir koordinuoti Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir jos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano rengimą, stebėti ir kontroliuoti šios programos tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimą.
Komisijai vadovas – Ministras Pirmininkas, pavaduotojai – teisingumo ministras ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius. Komisijoje dirba premjero patarėjas, vidaus reikalų, finansų, ekonomikos ir inovacijų, aplinkos, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo, mokslo ir sporto ministrai, Vyriausybės kancleris, generalinis prokuroras, Valstybės saugumo departamento direktorius, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius, savivaldybių asociacijos atstovas, „Transparency international“ Lietuvos skyriaus atstovas.