Antikorupcinio vertinimo skyrius

  • atlieka teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą;
  • renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, reikalingą antikorupciniam teisės aktų ar jų projektų vertinimui atlikti;
  • teikia metodinę pagalbą kitiems STT struktūriniams padaliniams, valstybės, savivaldybės ir nevyriausybinėms įstaigoms;
  • įgyvendina Nacionalinėje kovos su korupcija programoje nustatytas priemones.