Korupcijos rizikos skyrius

  • vertina valstybės ar savivaldybės įstaigų korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas ir priima sprendimus dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo (neatlikimo);
  • atlieka korupcijos rizikos analizę ir teikia motyvuotas išvadas;
  • teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybės įstaigoms rengiant institucines kovos su korupcija programas.