Pirkimų ir dokumentų valdymo skyrius

  • vykdo STT prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
  • rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir kasmetinius STT prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų grafikus;
  • rengia STT viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas apie STT vykdytus viešuosius pirkimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
  • užtikrina tinkamą STT neįslaptintos ir įslaptintos informacijos administravimą.