Saugumo skyrius

  • užtikrina STT personalo patikimumą;
  • užtikrina valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą;
  • vykdo STT, jos pareigūnų ir darbuotojų apsaugą nuo neteisėto poveikio;
  • užtikrina STT pareigūnų ir darbuotojų tarnybinės veiklos teisėtumo ir tarnybinės etikos normų kontrolę.
STT Saugumo skyrius, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Skyriaus viršininkas
Juozas Berenta

tel. 8 706 62751
el. p. juozas.berenta@stt.lt.