Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

  • palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis kovos su korupcija srityje;
  • atstovauja STT tarptautinėse antikorupcijos organizacijose;
  • rengia tarptautinių organizacijų finansuojamus ir vystomojo bendradarbiavimo kovos su korupcija projektus, organizuoja tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektų rengimą, pasirašymą ir vykdymą.
STT Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Skyriaus viršininkas
Darius Mickevičius
tel. (8 706) 63 336
Vyriausioji specialistė
Ieva Lukoševičienė
tel. (8 706) 63 385

Vyriausioji specialistė
Dovilė Baroli

mob. tel. 8 685 59523

Vyresnioji specialistė
Aušrida Rinkevičienė

tel. 8 638 17566