Tyrimų koordinavimo valdyba

  • vykdo baudžiamojo persekiojimo koordinavimo, kontrolės ir logistikos funkcijas;
  • padeda STT vadovybei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti baudžiamąjį persekiojimą vykdančių teritorinių padalinių veiklą;
  • pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą vykdant baudžiamąjį persekiojimą;
  • užtikrina tinkamą baudžiamojo persekiojimo vykdymo teisinį reglamentavimą STT;
  • aprūpina baudžiamąjį persekiojimą vykdančius STT teritorinius padalinius.
STT Tyrimų koordinavimo valdyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Valdybos viršininkė
Rūta Kaziliūnaitė
tel. 0 706 63 383