Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius

  • padeda STT direktoriui formuoti personalo politiką, organizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą ir plėtrą;
  • organizuoja atrankas į STT pareigūnų pareigas ir atleidimą iš jų;
  • padeda nustatyti STT personalo kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, kartu su kitais STT struktūriniais padaliniais organizuoja jo įgyvendinimą;
  • organizuoja STT pareigūnų tarnybinės veiklos ir STT darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimą;
  • organizuoja aukštųjų mokyklų studentų praktiką STT;
  • organizuoja motyvuojančius renginius STT personalui.
STT Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Skyriaus viršininkė
Henreta Dabriegienė

tel.  8 706 63290
karjera@stt.lt