Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2021-01-08 14:45

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2019 m. 2020 m. IV ketv. 2020 m.
Direktorius 4889 4974 4974
Direktoriaus pavaduotojas 4494 4502 4579
 Valdybos viršininkas 4008  4237 4173
 Valdybos viršininko pavaduotojas  3830  3938 3917
 Skyriaus viršininkas  3341  3437 3458
 Skyriaus viršininko pavaduotojas  3697  3927 3861
 Poskyrio viršininkas  3071  3068 3114
 Vyriausiasis specialistas  2881  2986 2978
 Vyresnysis specialistas  2466  2556 2545
Specialistas 1868  1929 1924
Jaunesnysis specialistas 1707  1731 1760

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2019 m. 2020 m. II ketv. 2020 m.
Vyriausiasis specialistas  1946  2301 2234
 Vyresnysis specialistas  1395  1704 1704
 Specialistas  964

 1121

1086
 Valytoja  790 902 886

* 2020 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2020 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.

2020 m. IV ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant STT nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus bei įgyvendintus uždavinius, kokybiškai ir kiekybiškai viršijančius kitų tokias pačias pareigas einančių pareigūnų veiklos rezultatus, darbuotojams už gerą darbą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 101 291,93 Eur.