Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2022-10-13 09:13

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2021 m. 2022 m. III ketv.
Direktorius 5078 5226
Direktoriaus pavaduotojas 4589 4723
 Valdybos viršininkas 4228 4382
 Valdybos viršininko pavaduotojas 3939 4065
 Skyriaus viršininkas 3515 3609
 Skyriaus viršininko pavaduotojas 4262 5127
 Poskyrio viršininkas 3159 3302
 Vyriausiasis specialistas 3060 3162
 Vyresnysis specialistas 2582 2668
Specialistas 2039 2131
Jaunesnysis specialistas 1822 1866

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2021 m. 2022 m. III ketv.
Vyriausiasis specialistas 2767 4539
 Vyresnysis specialistas 1805 1933
 Valytoja 968 1164

* 2022 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.