Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2024-01-15 14:29

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2022 m.  2023 m. IV ketv. 2023 m.
Direktorius 5226 7142 6259
Direktoriaus pavaduotojas 4725 6963 5923
Valdybos viršininkas 4372 4774 4671
Valdybos viršininko pavaduotojas 3966 4295 4211
Skyriaus viršininkas 3578 3923 3840
Skyriaus viršininko pavaduotojas 5029 5803 5208
Poskyrio viršininkas 3330 3584 3516
Vyriausiasis specialistas 3156 3162 3162
Vyresnysis specialistas 2664 2789 2772
Specialistas 2127 2401 2314
Jaunesnysis specialistas 1880 1889 1874

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2022 m. 2023 m. IV ketv. 2023 m.
Vyriausiasis specialistas 4360 4896 5350
Specialistas - 1209 1209
Valytoja 1162 1282 1286
Darbininkas - 840 840

* 2023 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai. Nuo 2023 m. liepos 1 d. dėl STTĮ pakeitimų, susijusių su valstybės tarnybos reforma.