Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2023-01-04 17:41

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2021 m. 2022 m. IV ketv. 2022 m. 
Direktorius 5078 5248 5226
Direktoriaus pavaduotojas 4589 4741 4725
 Valdybos viršininkas 4228 4399 4372
 Valdybos viršininko pavaduotojas 3939 4039 3966
 Skyriaus viršininkas 3515 3628 3578
 Skyriaus viršininko pavaduotojas 4262 5002 5029
 Poskyrio viršininkas 3159 3311 3330
 Vyriausiasis specialistas 3060 3162 3156
 Vyresnysis specialistas 2582 2670 2664
Specialistas 2039 2106 2127
Jaunesnysis specialistas 1822 1833 1880

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2021 m. 2022 m. IV ketv. 2022 m.
Vyriausiasis specialistas 2767 4872 4360
 Vyresnysis specialistas 1805 1933 1920
 Valytoja 968 1194 1162

* 2022 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.