Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2020-04-10 10:10

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių. Dėl mokesčių reformos nuo 2019 m. sausio 1 d. bruto darbo užmokestis padidintas 1,289 karto.

Valstybės pareigūnai 2019 m. 2020 m. I ketv.
Direktorius 4889 4974
Direktoriaus pavaduotojas 4494 4618
 Valdybos viršininkas 4008  4144
 Valdybos viršininko pavaduotojas  3830  3896
 Skyriaus viršininkas  3341  3465
 Skyriaus viršininko pavaduotojas  3697  3821
 Poskyrio viršininkas  3071  3168
 Vyriausiasis specialistas  2881  2970
 Vyresnysis specialistas  2466  2537
Specialistas 1868  1931
Jaunesnysis specialistas 1707  1757

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Darbuotojai 2019 m. 2020 m. I ketv.
Vyriausiasis specialistas  1946  2162
 Vyresnysis specialistas  1395  1704
 Specialistas  964  990
 Valytoja  790  877

2020 m. I ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 8 648,62 Eur.