Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2020-07-14 15:10

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2019 m. 2020 m. II ketv.
Direktorius 4889 4974
Direktoriaus pavaduotojas 4494 4618
 Valdybos viršininkas 4008  4144
 Valdybos viršininko pavaduotojas  3830  3896
 Skyriaus viršininkas  3341  3496
 Skyriaus viršininko pavaduotojas  3697  3848
 Poskyrio viršininkas  3071  3144
 Vyriausiasis specialistas  2881  2978
 Vyresnysis specialistas  2466  2543
Specialistas 1868  1923
Jaunesnysis specialistas 1707  1775

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2019 m. 2020 m. II ketv.
Vyriausiasis specialistas  1946  2183
 Vyresnysis specialistas  1395  1704
 Specialistas  964  1093
 Valytoja  790  884

2020 m. II ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant STT nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus bei įgyvendintus uždavinius, kokybiškai ir kiekybiškai viršijančius kitų tokias pačias pareigas einančių pareigūnų veiklos rezultatus, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 12 841,00 Eur.


* 2020 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2020 m. sausio 1 d. padidėjės pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.