Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2021-04-08 15:48

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2020 m. 2021 m. I ketv.
Direktorius 4974 5067
Direktoriaus pavaduotojas 4579 4582
 Valdybos viršininkas 4173 4270
 Valdybos viršininko pavaduotojas 3917 4073
 Skyriaus viršininkas 3458 3533
 Skyriaus viršininko pavaduotojas 3861 3994
 Poskyrio viršininkas 3114 3132
 Vyriausiasis specialistas 2978 3062
 Vyresnysis specialistas 2545 2574
Specialistas 1924 2043
Jaunesnysis specialistas 1760 1809

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2020 m. 2021 m. I ketv.
Vyriausiasis specialistas 2234 2401
 Vyresnysis specialistas 1704 1785
 Specialistas 1086

1150

 Valytoja 886 969

* 2021 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.