Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2023-07-18 16:07

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2022 m.  2023 m. II ketv.
Direktorius 5226 5359
Direktoriaus pavaduotojas 4725 4886
Valdybos viršininkas 4372 4581
Valdybos viršininko pavaduotojas 3966 4149
Skyriaus viršininkas 3578 3795
Skyriaus viršininko pavaduotojas 5029 4882
Poskyrio viršininkas 3330 3487
Vyriausiasis specialistas 3156 3162
Vyresnysis specialistas 2664 2769
Specialistas 2127 2176
Jaunesnysis specialistas 1880 1822

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2022 m. 2023 m. II ketv.
Vyriausiasis specialistas 4360 5803
Vyresnysis specialistas 1920 2232
Valytoja 1162 1293

* 2023 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.