Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2020-02-14 15:44

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių. Dėl mokesčių reformos nuo 2019 m. sausio 1 d. bruto darbo užmokestis padidintas 1,289 karto.

Valstybės pareigūnai 2019 m. 2019 m. IV ketv.
Direktorius 4889 4889
Direktoriaus pavaduotojas 4494 4494
 Valdybos viršininkas 4008  4017
 Valdybos viršininko pavaduotojas  3830  3830
 Skyriaus viršininkas  3341  3359
 Skyriaus viršininko pavaduotojas  3697  3688
 Poskyrio viršininkas  3071  3076
 Vyriausiasis specialistas  2881  2895
 Vyresnysis specialistas  2466 2469 
Specialistas 1868 1872
Jaunesnysis specialistas 1707 1710

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Darbuotojai 2019 m. 2019 m. IV ketv.
Vyriausiasis specialistas  1946  2027
 Vyresnysis specialistas  1395  1532
 Specialistas  964  894
 Jaunesnysis specialistas  782  782
 Valytoja  790  792

2019 m. IV ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą labai gerai ar gerai įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą per eilinę atestaciją, darbuotojams už gerą darbą kalendoriniais metais, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 52 835,18 Eur.