Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2020-11-11 13:28

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2019 m. 2020 m. III ketv.
Direktorius 4889 4974
Direktoriaus pavaduotojas 4494 4579
 Valdybos viršininkas 4008  4167
 Valdybos viršininko pavaduotojas  3830  3938
 Skyriaus viršininkas  3341  3433
 Skyriaus viršininko pavaduotojas  3697  3848
 Poskyrio viršininkas  3071  3076
 Vyriausiasis specialistas  2881  2976
 Vyresnysis specialistas  2466  2543
Specialistas 1868  1915
Jaunesnysis specialistas 1707  1775

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2019 m. 2020 m. II ketv.
Vyriausiasis specialistas  1946  2291
 Vyresnysis specialistas  1395  1704
 Specialistas  964  1140
 Valytoja  790  886

 

* 2020 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2020 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, pareiginės algos koeficientų, priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei kintamosios dalies pokyčiai.