Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2024-04-04 16:21

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*. 

Valstybės pareigūnai 2023 m.  2024 m. I ketv.
Direktorius 6259 7142
Direktoriaus pavaduotojas 5923 6963
Valdybos viršininkas 4671 4956
Valdybos viršininko pavaduotojas 4211 4296
Skyriaus viršininkas 3840 4115
Skyriaus viršininko pavaduotojas 5028 5803
Poskyrio viršininkas 3516 3846
Vyriausiasis specialistas 3162 3486
Vyresnysis specialistas 2772 2892
Specialistas 2314 2444
Jaunesnysis specialistas 1874 1897

 Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių*.

Darbuotojai 2023 m. 2024 m. I ketv.
Vyriausiasis specialistas 5350 4978
Specialistas 1209 1214
Valytoja 1286 1305
Darbininkas 840 1124

* 2024 m. darbo užmokesčio padidėjimui darė įtaką nuo 2024 m. sausio 1 d. padidėję pareiginės algos koeficientai, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos.