Dvynių projektai

Vykdomas: ES Dvynių programos projektas „Parama Azerbaidžano nusikalstamo turto susigrąžinimo ir valdymo sistemos reformai”

2021 m. lapkričio 15 d. Lietuva laimėjo atranką ir įgyvendins Europos Sąjungos Dvynių programos projektą Azerbaidžane „Parama Azerbaidžano nusikalstamo turto susigrąžinimo ir valdymo sistemos reformai”. Projektą įgyvendins Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, kaip pagrindinis Projekto partneris, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra,  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,  Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Valstybinė mokesčių inspekcija  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Šio projekto naudos gavėjas – Azerbaidžano generalinė prokuratūra, tikslas – peržiūrėti ir parengti nacionalinius teisės aktus, kurie numatytų kuo platesnį teisinių priemonių spektrą kovoje su korupcija, ypatingą dėmesį skiriant korupciniu būdu įgyto valstybės turto susigrąžinimo klausimams, perduoti gerąją Lietuvos, ES ir tarptautinių organizacijų praktiką, atsižvelgiant į Azerbaidžano poreikius. 

Projektu siekiama šių rezultatų:

  1. Nacionalinės turto susigrąžinimo sistemos (ARS) sukūrimas strategiškai planuojant ir tobulinant teisinę sistemą.
  2. Azerbaidžano generalinės prokuratūros Specialiųjų konfiskavimo klausimų koordinavimo departamento (DCSCI) kaip visavertės nacionalinės turto susigrąžinimo tarnybos, institucinės struktūros ir veikimo gerinimas.
  3. Vidaus ir išorės bendradarbiavimo gerinimas.
  4. Žinių ir įgūdžių, kurių reikia norint veiksmingai imtis turto susigrąžinimo veiksmų, gilinimas.

24 mėnesio trukmės projektui įgyvendinti skiriamas 1,5 mln. eurų Europos Komisijos finansavimas.

Specialiųjų tyrimų tarnyba bus atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins didelę administravimo patirtį turinti Centrinė projektų valdymo agentūra.

Tai jau septintasis Specialiųjų tyrimų tarnybos įgyvendinamas ES Dvynių projektas ir antrasis Azerbaidžane. Pirmasis ES Dvynių projektas Azerbaidžane buvo laimėtas 2008 m. „Parama Azerbaidžano Respublikos Generalinio prokuroro Antikorupcijos departamentui“, sėkmingai įgyvendintas 2009–2011 m.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.