Dvynių projektai

Informacija atnaujinta: 2020-10-16 09:32

Dvynių programos projektas „Remti Jordanijos antikorupcijos komisiją atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos srityse”

2020 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos ir Austrijos konsorciumas laimėjo atranką ir įgyvendins Europos Sąjungos Dvynių programos projektą Jordanijos Hašimitų Karalystėje „Remti Jordanijos antikorupcijos komisiją atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos srityse”. Projektą vykdys Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, kaip pagrindinis Projekto partneris, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, jaunesnysis partneris – Austrijos Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūra. Specialiųjų tyrimų tarnyba bus atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins didelę administravimo patirtį turinti Centrinė projektų valdymo agentūra.

Šiam projektui įgyvendinti buvo paskelbtas konkursas, kuriame, be Lietuvos ir Austrijos, dalyvavo Italijos ir Latvijos bei Suomijos ir Vokietijos konsorciumai.

21 mėnesio trukmės projektui įgyvendinti skiriamas 1,5 mln. eurų Europos Komisijos finansavimas. Šio projekto tikslas – atsparumo korupcijai ir korupcijos prevencijos stiprinimas Jordanijos nacionalinėse institucijose.

Projektu bus siekiama šių rezultatų:

1. Nacionalinių atsparumo korupcijai standartų viešajame sektoriuje kūrimas bei peržiūra, šių standartų įgyvendinimo užtikrinimas, laikymasis ir aktyvus naudojimas susijusiose institucijose.

2. Jordanijos antikorupcijos komisijos (angl. Jordanian Integrity and Anti-corruption Commission) specializuotų departamentų gebėjimų stiprinimas vertinant ir valdant korupcijos rizikas pasirinktuose sektoriuose.

Tai jau šeštasis Specialiųjų tyrimų tarnybos įgyvendinamas ES Dvynių projektas.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.

 

SR 15 IPA JH 01 18 „Vidaus reikalų ministerijos vidinės kontrolės gebėjimų stiprinimas kovoje prieš korupciją"

2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos ir Rumunijos konsorciumas laimėjo atranką ir įgyvendins Europos Sąjungos Dvynių programos projektą Serbijos Respublikoje „Vidaus reikalų ministerijos vidinės kovos prieš korupciją kontrolės gebėjimų stiprinimas". Projektą vykdys Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba, kaip pagrindinis Projekto partneris, ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bei keletas Rumunijos institucijų, viena jų, kaip jaunesnysis Projekto partneris, Rumunijos antikorupcijos generalinis direktoratas. Specialiųjų tyrimų tarnyba bus atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins didelę administravimo patirtį turinti Centrinė projektų valdymo agentūra.

Šiam projektui įgyvendinti buvo paskelbtas ES konkursas, kuriame, be Lietuvos ir Rumunijos, dalyvavo ir Austrija.

18 mėnesių trukmės projektui, kuris prasidės 2019 m. vasario mėnesį, įgyvendinti skiriamas 1 mln. eurų Europos Komisijos finansavimas. Šio projekto tikslas – Serbijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos vidinės kovos prieš korupciją kontrolės gebėjimų stiprinimas siekiant padidinti veiksmingumą kovoje prieš korupciją, taip pat specialiosios technikos naudojimo, informacinių sistemų gerinimo, pajamų ir turto deklaracijų tikrinimo, ne viešo pobūdžio duomenų apdorojimo, korupcijos rizikos analizės gebėjimų stiprinimas.

Projektu bus siekiama šių rezultatų:

1. Vidaus reikalų sistemos pareigūnų gebėjimų stiprinimas kovoje su korupcija tinkamai naudojant specialias tyrimo technikas, metodus ir įrangą bei atliekant asmenų atsparumo korupcijai tikrinimą.

2. Vidaus reikalų sistemos informacinių sistemų gerinimas apsaugant tyrimo duomenis.

3. Vidaus reikalų ministerijos vidaus tyrimą atliekančių pareigūnų gebėjimų stiprinimas, Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pajamų ir turto deklaracijų tikrinimas.

4. Vidaus reikalų sistemos pareigūnų gebėjimų stiprinimas analizuojant ne viešo pobūdžio duomenis ir atliekant korupcijos rizikos analizę.

Tai jau penktasis Specialiųjų tyrimų tarnybos laimėtas ES Dvynių projektas. Sėkmingai įgyvendinti projektai Azerbaidžane, Makedonijoje, Kroatijoje ir šiuo metu įgyvendinamas Dvynių programos projektas Moldovoje.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.

 

 

Dvynių programos projektas „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“

STT, kaip pagrindinis projekto lyderis, vykdys Lietuvos, Rumunijos ir Suomijos konsorciumo įgyvendinamą Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektą „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“.

Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos muitinė, jaunesnieji projekto lyderiai – Rumunijos ir Suomijos antikorupcinės institucijos. STT bus atsakinga už viso projekto sėkmingą įgyvendinimą. Projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins didelę administravimo patirtį turinti Centrinė projektų valdymo agentūra.

Dėl šio projekto buvo paskelbtas ES konkursas, kuriame, be Lietuvos ir Rumunijos, dalyvavo Nyderlandai, Švedija ir Suomija.

2 metų trukmės projektui įgyvendinti Europos Komisija skiria 1 mln. eurų. Šio projekto tikslas – Moldovos institucijų: Nacionalinio antikorupcijos centro (NAC), Antikorupcijos prokuratūros (APO), Vidaus reikalų ministerijos (MIA), Generalinio policijos inspektorato (GPI) ir Muitinės tarnybos gebėjimų stiprinimas, siekiant veiksmingiau kovoti su korupcija, taip pat minėtų Moldovos institucijų tyrimų gebėjimų stiprinimas korupcijos prevencijos ir ikiteisminio tyrimo korupcijos bylose.

Projektu bus siekiama šių rezultatų:
1. Moldovos institucijų: NAC, APO, MIA, GPI ir Muitinės tarnybos, gebėjimų stiprinimas kovojant su korupcija, tinkamai naudojant specialiąsias tyrimo technikas, metodus ir įrangą.
2. Sprendimų priėmimas, vidinės procedūros ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, koordinavimas, tiriant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, perimant gerąją ES praktiką.
3. NAC gebėjimų atlikti atsparumo tikrinimą viešajame sektoriuje, remiantis gerąja ES praktika ir gerbiant žmogaus teises, stiprinimas.

Tai jau ketvirtasis STT vykdomas ES Dvynių projektas. STT yra įgyvendinusi Dvynių projektus Azerbaidžane, Kroatijoje ir Makedonijoje.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.