OLAF projektai

Baltijos regiono šalių kovos su korupcija ir sukčiavimu, kenkiančiais ES finansiniams interesams, stiprinimas – tarpdisciplininis ir regioninis požiūris

Projekto tikslas – pagerinti Baltijos regiono teisėsaugos ir kitų susijusių institucijų, dalyvaujančių ginant Europos Sąjungos finansinius interesus, prevencijos, analizės, nusikaltimų atskleidimo ir tyrimo bei tarpusavio bendradarbiavimo gebėjimus.

Projekte dalyvaus daugiau nei 100 įvairaus lygmens ikiteisminio tyrimo, baudžiamojo persekiojimo, prevencijos ir administracinių įstaigų atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Lenkijos. Pranešimus skaitys pranešėjai iš Europos prokuratūros, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), Europolo, kitų šalių.

Projektas finansuojamas ES Hercule III programos lėšomis, bendra projekto vertė – 58 464, 80 Eur. Projekto trukmė – 15 mėnesių.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 sausio 1 d.


Teisėsaugos institucijų analitinių gebėjimų stiprinimas didžiųjų duomenų analizės srityje pagal OLAF-Hercule III programą

Projekto tikslas – stiprinti duomenimis grįstą sukčiavimo ir, ypač, korupcijos rizikų valdymą, naudojant didžiųjų duomenų analitikos modelį, leidžiantį tiksliai ir operatyviai nustatyti rizikas iki joms peraugant į korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Mokymuose dalyvaus 40 duomenų analitikų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių teisėsaugos institucijų, o juos ves tarptautiniu mastu žinomi ekspertai. Projektu prisidedama prie Europos partneriai prieš korupciją (EPAC) – tarptautinės, daugiau nei 80 teisėsaugos institucijų vienijančios organizacijos – Didžiųjų duomenų darbo grupės veiklos.

Projektas finansuojamas ES HERCULE III programos lėšomis (HERCULE-TC-AG-2019/878557-ACBDA). Bendra projekto vertė – 47 675,99 Eur. Projekto trukmė – 15 mėnesių.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio 17 d.