STT vidinis kanalas

Informacija atnaujinta: 2021-01-05 14:29

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimus gali palikti esami ir buvę STT pareigūnai ir darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais susiję su STT.

Čia galite pateikti pranešimą apie Specialiųjų tyrimų tarnyboje:

  1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  2. administracinį nusižengimą,
  3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Prašome pateikti pranešimą apie pažeidimą STT arba užpildyti Pranešimo apie pažeidimą STT formą ir pateikti ją el. paštu pazeidimai@stt.lt.

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Detalesnę informaciją gali suteikti STT Saugumo skyrius: el. paštu pazeidimai@stt.lt.