STT vidinis kanalas

Informacija atnaujinta: 2021-08-06 16:04

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

STT Vidiniame kanale pranešimus gali palikti:

  • esami ir buvę STT pareigūnai ir darbuotojai;
  • asmenys sutartiniais santykiais susiję su STT (pvz. konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Čia galite pateikti pranešimą apie Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno ar darbuotojo:

  1.  galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  2.  administracinį nusižengimą,
  3.  tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  4.  šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  5.  ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Turėdami informaciją apie STT pareigūnų ar darbuotojų padarytus teisės pažeidimus ar netinkamą elgesį, užpildykite Pranešimo apie pažeidimą STT formą ir pateikite ją el. paštu pazeidimai@stt.lt.

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Papildomą informaciją gali suteikti Saugumo skyrius, tel. (8 706) 62 751, pazeidimai@stt.lt.