Korupcijos prevencija STT

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) koordinuoja ir vykdo korupcijos prevenciją valstybėje – siekia, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų ir šalyje veikiančių privataus sektoriaus įmonių vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.

STT taip pat vykdo ir nuoseklią korupcijos prevenciją pačios tarnybos viduje, užtikrina, kad čia dirbtų tik patikimi ir nepriekaištingos reputacijos žmonės. Esame kriminalinės žvalgybos institucija, todėl visuomenei galime teikti tik ribotą šio pobūdžio informaciją.

Tarnyboje yra paskirtas asmuo – Deividas Gecevičius, STT Saugumo skyriaus viršininkas, tel. (8 706) 63 339, atsakingas už korupcijos prevenciją, kasmet nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliekami su tarnybos veikla susijusių teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai. 

STT nuolat atliekamas korupcijos prevencijos valdymo auditas, vykdomas nuoseklus esamų ir naujai įdarbintų darbuotojų antikorupcinis informavimas, interesų konfliktų ir turto deklaravimo stebėsena ir valdymas, taip pat didelis dėmesys skiriamas STT skirtų asignavimų panaudojimo efektyvumui ir teisėtumui, viešųjų pirkimų skaidrumui, įslaptintos informacijos apsaugai.