Kas turi (gali) pasirašyti prašymą pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį (einantį) eiti pareigas?

Informacija atnaujinta: 2021-01-22 12:31

Prašymą pateikti informaciją apie siekiantį (einantį) eiti pareigas pasirašyti turi (gali):

  • į pareigas asmenį skiriantis subjektas (politikas, vadovas), kolegialaus valdymo organo atstovaujantis asmuo; Kai į pareigas asmenį skiriančio  subjekto nėra (komandiruotėje, atostogauja, serga ir pan.) prašymą pasirašo laikinai šias pareigas einantis subjektas, įvardinant kaip laikinąjį vadovą. 

  • į pareigas asmenį skiriančio subjekto įgaliotas asmuo. Būtina prie prašymo pridėti įgalinimus pateikti prašymą STT patvirtinantį dokumentą (ar dokumento kopiją) tuo atveju jei dokumentas ar teisės aktas nėra viešai prieinamas. Prašymą STT pasirašius netinkamam subjektui, informacija nebus teikiama.