Kas turi (gali) pasirašyti prašymą pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį (einantį) eiti pareigas?

Informacija atnaujinta: 2022-11-24 17:32

Prašymą pateikti informaciją apie siekiantį (einantį) eiti pareigas pasirašyti turi (gali):

  • Į pareigas asmenį skiriantis, teikiantis ar paskyręs subjektas ar jo įgaliotas asmuo. Kai į pareigas skiriančio subjekto nėra (komandiruotėje, atostogauja, serga ir pan.) prašymą pasirašo laikinai šias pareigas einantis subjektas, įvardijant kaip laikinąjį vadovą.
  • Į pareigas skiriančio subjekto įgaliotas asmuo. Būtina prie prašymo pridėti įgalinimus pateikti prašymą STT patvirtinantį dokumentą (ar dokumento kopiją) tuo atveju jei dokumentas ar teisės aktas nėra viešai prieinamas.
  • Prašymą gali pasirašyti išrinktas ar paskirtas, bet dar pareigų nepradėjęs eiti Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas ar meras. Tokiu atveju kartu su prašymu pateikti informaciją turi būti pateikiamas asmens, apie kurį informacija bus renkama, rašytinis sutikimas.

Prašymą STT pasirašius netinkamam subjektui, informacija nebus teikiama.