Kokias atvejais ir kas gali atšaukti ar skųsti priimtą sprendimą?

Informacija atnaujinta: 2021-12-31 13:52

Jeigu asmuo paskirtas į pareigas negavus Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka informacijos, teisę kreiptis dėl tokio sprendimo dėl skyrimo pripažinimo netekusiu galios turi:

  • įstaigos, kurioje priimtas toks sprendimas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
  • Vyriausybės atstovas apskrityje (jeigu sprendimas priimtas vietos savivaldos institucijoje);
  • STT.

Asmuo priimtą sprendimą neskirti jo į pareigas arba atleisti jį iš pareigų gali skųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.