Tarptautinis bendradarbiavimas

STT palaiko draugiškus, aktyvius ir veiksmingus santykius su užsienio šalių antikorupcinėmis institucijomis – tiek Europos Sąjungos, tiek Rytų partnerystės ir kitų trečiųjų valstybių. Ypač geri santykiai su Latvijos, Lenkijos ir Estijos institucijų atstovais – pernai Lietuvoje vyko jau tradicinis aukščiausio lygio seminaras, kuriame dalyvavo šių institucijų vadovai. Iš Lenkijos partnerių pagal susitarimą perimta ir toliau vystoma Lietuvoje e-mokymų platforma, kurią planuojama oficialiai paleisti šiais metais. Be jau turimų dvišalių susitarimų, baigiami rengti ir suderinti nauji bendradarbiavimo susitarimai su Lenkija, Latvija, Bulgarija, Ukraina, Armėnija, Palestina.

Tarnyba aktyviai dalyvauja ir yra matoma tarptautinių organizacijų darbo grupių narė. STT atstovas EBPO darbo grupėje prieš užsienio pareigūnų papirkimą praėjusiais metais buvo vienas pagrindinių vertintojų, vykdant Islandijos 4 etapo vertinimą. Be to, STT atstovai reguliariai dalyvauja Europos Tarybos Greco, Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją darbo grupių veikloje, o nuo praėjusių metų įsijungė ir į Europos Komisijos ir Europolo sukurtų darbo grupių, skirtų kovai su korupciją, veiklą. Planuojami STT veiklos pristatymai EBPO Skaidrumo forumo metu ir, pandemijos aplinkybėms leidus, Niujorke vyksiančios specialios JT Generalinės asamblėjos prieš korupciją sesijos metu.

STT yra europinio antikorupcinių institucijų tinklo – Europos partneriai prieš korupciją (EPAC), kuriam priklauso per 70 antikorupcinių institucijų ir organizacijų, aktyvi narė, o STT atstovė – direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė – išrinkta į EPAC valdybą. Šiais metais Lietuvoje planuojama metinė šio tinklo konferencija, kurią kartu su EPAC valdyba organizuos STT. Be to, STT su gauta Europos Komisijos parama šiais metais rengs tarptautinius didžiųjų duomenų analitikos mokymus, kuriuose dalyvaus EPAC tinklui priklausančių antikorupcinių institucijų analitikai iš visos Europos (iš viso 40 dalyvių iš užsienio).

Tarnyba sėkmingai rengia, laimi ir įgyvendina įvairius tarptautinius projektus. Kaip vyresnysis partneris 2020 m. STT sėkmingai užbaigė Dvynių projektą Serbijoje, o taip pat parengė, laimėjo ir nuo šių metų kartu su austrų partneriais pradės vykdyti Dvynių projektą Jordanijoje. Taip pat laimėti ir šiemet įgyvendinami dar du OLAF finansuojami projektai, kurie abiem atvejais yra skirti ne vien Lietuvos poreikių tenkinimui, bet ir regiono partneriams – tai jau minėtas didžiųjų duomenų analitikos mokymų projektas ir du regioniniai seminarai dėl kovos su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir korupcija. Be to, STT prašymas dėl techninės paramos būsimos Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės stebėsenos informacinei sistemai sukurti gavo Europos Komisijos pritarimą (3 vieta tarp visų atrinktų Lietuvos projektų) ir bus vykdomas kartu su EBPO.

STT ne tik tęsia veiksmingą dalyvavimą tarptautinėje veikloje, bet vis labiau tampa aktyviu regiono partneriu, kuris įtraukia ir kitus užsienio partnerius bendriems projektams ir iniciatyvoms. STT taip pat sėkmingai tęsia tarptautinių projektų įgyvendinimą, kuris nuo šių metų pirmąsyk peržengia geografines Europos ribas.