Tarptautinis bendradarbiavimas

STT yra europinių antikorupcinių institucijų tinklų – Europos partneriai prieš korupciją (EPAC) ir Europos Sąjungos kontaktinių asmenų prieš korupciją tinklo (EACN), kuriems priklauso 100 antikorupcinių ir policijos priežiūros institucijų, aktyvi narė. 2021 m. gruodžio 1–2 d. Vilniuje EPAC/EACN metinės konferencijos ir Generalinės asamblėjos metu STT direktorius Žydrūnas Bartkus dvejų metų kadencijai buvo išrinktas EPAC/EACN prezidentu. Į EPAC/EACN valdybą taip pat išrinkti Airijos, Austrijos, Prancūzijos ir Rumunijos institucijų atstovai. Tuo pačiu STT kartu su Austrijos federaliniu antikorupcijos biuru (BAK) perėmė vykdyti EPAC/EACN sekretoriato funkcijas prezidento ir valdybos kadencijos laikotarpiu. STT aktyviai prisideda prie EPAC/EACN Darbo programos 2022–2023 m. įgyvendinimo. Vienas iš jų yra su gauta Europos Komisijos parama šiais metais rengiami tarptautiniai didžiųjų duomenų analitikos mokymai, kuriuose dalyvaus EPAC/EACN tinklui priklausančių antikorupcinių institucijų analitikai iš visos Europos (iš viso 40 dalyvių).

STT palaiko draugiškus, aktyvius ir veiksmingus santykius su užsienio šalių antikorupcinėmis institucijomis – tiek Europos Sąjungos, tiek Rytų partnerystės ir kitų trečiųjų valstybių. Ypač geri santykiai su Latvijos, Lenkijos, Estijos ir Ukrainos institucijų atstovais. Siekiant dar labiau stiprinti Baltijos jūros regiono antikorupcinių institucijų bendradarbiavimą, pernai Lenkijoje vykusiame jau tradiciniame seminare, kuriame dalyvavo šių institucijų vadovai, buvo pasirašytas Bendradarbiavimo susitarimas. Iš Lenkijos partnerių pagal susitarimą perimta ir mūsų poreikiams adaptuota e-mokymų platforma, buvo sėkmingai įdiegta ir sulaukė didžiulio susidomėjimo. Siekiant efektyviai bendradarbiauti kovoje su korupcija pasirašytas susitarimas su Bulgarijos kompetentinga institucija. Be jau turimų dvišalių susitarimų, baigiami rengti ir suderinti nauji bendradarbiavimo susitarimai su Prancūzijos ir Jordanijos antikorupcinėmis įstaigomis.

Tarnyba aktyviai dalyvauja ir yra matoma tarptautinių organizacijų darbo grupių narė. STT atstovas EBPO darbo grupėje prieš užsienio pareigūnų papirkimą šiais metais buvo vienas pagrindinių vertintojų, vykdant Graikijos 4 etapo vertinimą. Be to, STT atstovai reguliariai dalyvauja Europos Tarybos GRECO, Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją darbo grupių veikloje, Europos Komisijos ir Europolo sukurtų darbo grupių, skirtų kovai su korupcija, veiklose. Taip pat 2021 metais Tarnyba tapo Jungtinių Tautų praktikų tinklo GlobE nare.

STT savo veiklą aktyviai pristato tarptautiniuose formatuose. Kartu su Latvijos ir Lenkijos antikorupcinėmis įstaigomis organizuotas UNGASS paraštinis renginys, organizuota atskira STT diskusija EBPO Pasaulinio antikorupcijos ir skaidrumo forumo metu bei pristatytos Tarnybos vykdomos antikorupcinio švietimo iniciatyvos Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją valstybių narių konferencijos susitikime, o analitinės antikorupcinės žvalgybos modelis Europos Komisijos rengtame leidinyje minimas kaip gerosios praktikos pavyzdys, kurį siūloma svarstyti adaptuoti ir kitoms ES valstybėms.

Tarnyba sėkmingai rengia, laimi ir įgyvendina ir kitus tarptautinius projektus. Kartu su Austrijos ir Lietuvos partneriais jau nuo 2021 m. pradžios STT, kaip projekto lyderė, įgyvendina Dvynių projektą Jordanijoje. Be to, nuo 2022 metų vasario STT, kaip projekto lyderė, kartu su kitais Lietuvos partneriais pradėjo vykdyti Dvynių projektą Azerbaidžane. Taip pat laimėti ir šiemet bus įgyvendinami du ES Hercule III programos lėšomis finansuojami projektai, kurie abiem atvejais yra skirti ne vien Lietuvos poreikių tenkinimui, bet ir regiono partneriams – tai jau minėtas didžiųjų duomenų analitikos mokymų projektas ir du regioniniai seminarai dėl kovos su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir korupcija Baltijos regiono valstybėms. Be to, STT prašymas dėl techninės paramos būsimos Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės stebėsenos informacinei sistemai sukurti gavo Europos Komisijos pritarimą (3 vieta tarp visų atrinktų Lietuvos projektų) ir bus vykdomas kartu su EBPO. Taip pat STT, kuri tarptautinėje bendruomenėje vertinama kaip viena iš gerosios praktikos pavyzdžių, yra kviečiama prisidėti prie kitų valstybių įgyvendinamų projektų – šiais metais STT pareigūnai dalyvauja ir gerąją praktika dalijasi įgyvendinant Rumunijos ir Bulgarijos antikorupcinių įstaigų  projektus.

Tokiu būdu STT ne tik tęsia veiksmingą dalyvavimą tarptautinėje veikloje, bet vis labiau tampa aktyviu regiono partneriu, kuris įtraukia ir kitus užsienio partnerius bendriems projektams ir iniciatyvoms. STT taip pat sėkmingai tęsia tarptautinių projektų įgyvendinimą, kuris nuo praėjusių metų peržengia ir geografines Europos ribas.