Prašymų formos

Informacija atnaujinta: 2021-01-15 12:01

Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, siūlome kreiptis į STT likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki numatomo asmens skyrimo į pareigas dienos, kad STT  Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytais terminais surinktą ir pateiktą informaciją į pareigas asmenį skiriantis subjektas galėtų naudoti priimdamas sprendimą dėl asmens tinkamumo siekiamoms pareigoms.

Prašymų formos: