Patarimai norintiems tapti pretendentais

Informacija atnaujinta: 2020-02-11 10:14

 Patarimai:

 1.  Gyvenimo aprašyme nurodykite faktus ir gebėjimus, kurie atspindi Jūsų atitiktį keliamiems reikalavimas pasirinktoje srityje, kurioje norėtumėte dirbti.
 2.  Motyvaciniame laiške išdėstykite argumentus, kodėl būtent Jūs galite būti laikomas tinkamiausiu pretendentu, ir motyvus, kodėl šis darbas Jus sudomino.
 3.  Susipažinkite su STT veikla ir ypač su Jus dominančia STT veiklos sritimi.
 4.  Per pirminį pokalbį parodykite, kad turite pakankamai teorinių žinių ir praktinės patirties Jūsų pasirinktoje srityje, kurioje ketinate dirbti.
 5.  Prieš pokalbį apgalvokite, kodėl galite būti tinkamiausias pretendentas, ir pagrįskite tai atsakydami į klausimus.
 6.  Susipažinkite su šiais teisės aktais: 
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija;
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas.
 • Nacionalinė kovos su korupcija programa.

7. Susipažinkite su kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja pareigybės, į kurią ketinate pretenduoti, veiklą.