Istorija

2023 m.
lapkričio 03 d.
STT vadovas tapo EPAC/EACN prezidentu Patvirtinta EPAC/EACN valdyba, kurios prezidentu tapo STT direktorius Linas Pernavas. Plačiau
2022 m.
birželio 08 d.
Patvirtinta Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais Seimas patvirtino 2022–2033 m. Nacionalinę darbotvarkę korupcijos prevencijos klausimais (Darbotvarkė). Šis dokumentas pakeis Nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 m. programą ir bus pagrindinis... Plačiau
2022 m.
sausio 01 d.
Įsigaliojo naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas sudarys galimybes sisteminei, o ne fragmentiškai korupcijos prevencijai šalyje. Plačiau
2021 m.
gruodžio 02 d.
STT vadovas tapo EPAC/EACN prezidentu Išrinkta nauja EPAC/EACN valdyba, kurios prezidentu tapo STT direktorius Žydrūnas Bartkus. Plačiau
2020 m.
gruodžio 09 d.
„Skaidrumo akademija" įkūrimas „Skaidrumo akademija“ tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir... Plačiau
2018 m.
sausio 01 d.
STT įstatyme įtvirtinama nauja STT funkcija – analitinė antikorupcinė žvalgyba 2018 m. STT įstatyme įtvirtinama nauja STT funkcija – analitinė antikorupcinė žvalgyba. Plačiau
2016 m.
sausio 01 d.
Priimtas naujas Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas 2016 m. priimtas naujas Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas. STT pareigūno statusas – valstybės pareigūnas. Plačiau
2015 m.
kovo 10 d.
Patvirtinta Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa 2015 m. kovo 10 d. buvo patvirtinta Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa. Plačiau
2002 m.
liepos 01 d.
Sukurta Nacionalinė kovos su korupcija programa 2002 m. sukurta Nacionalinė kovos su korupcija programa. Plačiau
2002 m.
liepos 01 d.
STT įsteigė Korupcijos prevencijos valdybą Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo stebėseną, korupcijos tikimybės vertinimo metodikų rengimą, galimų korupcijos apraiškų analizę, antikorupcinį visuomenės švietimą ir... Plačiau
2002 m.
gegužės 28 d.
Korupcijos prevencijos įstatymas Priimtame Korupcijos prevencijos įstatyme įtvirtinti korupcijos prevencijos politikos Lietuvoje tikslai, uždaviniai ir priemonės Plačiau
2000 m.
gegužės 02 d.
STT tapo nepriklausoma nuo vykdomosios valdžios Atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Seimui institucija, atskleidžianti ir tirianti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, rengianti ir įgyvendinanti korupcijos prevencijos priemones. Plačiau
1997 m.
rugsėjo 01 d.
STT plėtojo veiklą visoje Lietuvoje Įsteigti teritoriniai padaliniai Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Plačiau
1997 m.
vasario 18 d.
Įsteigta atskira institucija, kuri kovotų su korupcija Nutarimu Nr. 135 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigimo“ naujajai teisėsaugos institucijai patikėtos kovos su korupcija ir nusikaltimais valstybės tarnybai... Plačiau