Istorija

2018 m.
sausio 01 d.
STT įstatyme įtvirtinama nauja STT funkcija – analitinė antikorupcinė žvalgyba 2018 m. STT įstatyme įtvirtinama nauja STT funkcija – analitinė antikorupcinė žvalgyba. Plačiau
2016 m.
sausio 01 d.
Priimtas naujas Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas 2016 m. priimtas naujas Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas. STT pareigūno statusas – valstybės pareigūnas. Plačiau
2015 m.
kovo 10 d.
Patvirtinta Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa 2015 m. kovo 10 d. buvo patvirtinta Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa. Plačiau
2002 m.
liepos 01 d.
Sukurta Nacionalinė kovos su korupcija programa 2002 m. sukurta Nacionalinė kovos su korupcija programa. Plačiau
2002 m.
liepos 01 d.
STT įsteigė Korupcijos prevencijos valdybą Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo stebėseną, korupcijos tikimybės vertinimo metodikų rengimą, galimų korupcijos apraiškų analizę, antikorupcinį visuomenės švietimą ir... Plačiau
2002 m.
gegužės 28 d.
Korupcijos prevencijos įstatymas Priimtame Korupcijos prevencijos įstatyme įtvirtinti korupcijos prevencijos politikos Lietuvoje tikslai, uždaviniai ir priemonės Plačiau
2000 m.
gegužės 02 d.
STT tapo nepriklausoma nuo vykdomosios valdžios Atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Seimui institucija, atskleidžianti ir tirianti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, rengianti ir įgyvendinanti korupcijos prevencijos priemones. Plačiau
1997 m.
rugsėjo 01 d.
STT plėtojo veiklą visoje Lietuvoje Įsteigti Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Plačiau
1997 m.
vasario 18 d.
Įsteigta atskira institucija, kuri kovotų su korupcija Nutarimu Nr. 135 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigimo“ naujajai teisėsaugos institucijai patikėtos kovos su korupcija ir nusikaltimais valstybės tarnybai... Plačiau