Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Informacija atnaujinta: 2022-01-04 16:04

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Tarnyboje atliekamas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas. Tarnyba yra kriminalinės žvalgybos institucija, todėl vertinimo išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo yra riboto pobūdžio informacija, kuri neteikiama viešai.