Vystomasis bendradarbiavimas

Šis bendradarbiavimas tai neatskiriama išsivysčiusių šalių užsienio politikos dalis, kuria siekiama taikos, skatinti ekonominį augimą ir socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių, ir integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką. Kova su skurdu, parama žmogaus teisėms, lyčių lygybei, demokratijai, įstatymų viršenybei ir geram valdymui yra neatsiejama šios politikos dalis.

STT įgyvendina projektus:

  • finansuojamus iš Užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo biudžeto lėšų;
  • dalyvaudama tarptautinių organizacijų (OECD, Europos Tarybos, UNDP, UNODC) finansuojamuose pagalbos pereinamojo laikotarpio šalims projektuose.
Perduodant patirtį vystomojo bendradarbiavimo valstybėms (Ukrainai, Moldovai, Jordanijai, Juodkalnijai) įgyvendiname svarbiausią tikslą – nesitaikstyti su korupcija, kuri trukdo ekonomikos plėtrai, net ir tarptautiniu mastu.

Darnaus vystymosi tikslai:

Vienas iš darnaus vystymosi tikslų iki 2030 m. – skatinti taikias visuomenes darniam vystymuisi, užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems ir sukurti efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas.
  • Labai sumažinti visų formų korupciją ir kyšininkavimą.
  • Kurti veiksmingas, atsakingas ir skaidrias institucijas visais lygiais.
Daugiau informacijos apie vystomąjį bendradarbiavimą rasite čia.