Vidaus saugumo fondo 2021–2027 metų programos lėšomis finansuojami projektai

      

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) naudojamų IS tobulinimas

2023 m. lapkričio 6 d. pradėtas įgyvendinti projektas STT naudojamų IS tobulinimas (VSF/2023/133).

Projekto tikslas – užtikrinti STT informacinių sistemų sąsajumą su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir galimybę saugiai ir patikimai keistis informacija, padidinti STT informacinių sistemų patikimumą, sustiprinti galimybes tinkamai ir saugiai tvarkyti STT veiklai vykdyti reikalingus duomenis, užtikrinti STT informacinių sistemų veikos tęstinumą.

Įgyvendinant projektą bus įsigyta ir įdiegta kriptografinė įranga, tarnybinės stotys, duomenų saugyklos, tinklo ribų apsaugos įranga.

Projektas bendrai finansuojamas Vidaus saugumo fondo 2021–2027 metų programos lėšomis. Projekto bendra vertė 835 987,13 Eur.

Projekto pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d., trukmė – 14 mėn.