Ką daryti gavus informaciją iš STT ir kaip ją naudoti?

Informacija atnaujinta: 2020-02-05 16:50

STT pateiktos informacijos visumą vertina, sprendimą dėl asmens tinkamumo siekiamos ar einamos pareigoms priima asmenį į pareigas teikiantis, skiriantis ar paskyręs subjektas. STT rekomendacijų ir išvadų neteikia. 

Pateiktą informaciją galima naudoti tik priimant sprendimą dėl asmens tinkamumo siekiamoms pareigoms ar tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo.

Į pareigas asmenį skiriantis subjektas, turi:

  • įvertinti STT pateiktos informacijos visumą; Mažareikšmiai, atsitiktiniai faktai ar aplinkybės negali būti pagrindas priimant sprendimą neskirti asmens į pareigas;
  • priėmęs sprendimą neskirti asmens į pareigas, privalo per 3 darbo dienas asmenį su pateikta informacija supažindinti pasirašytinai, išskyrus tą jos dalį, kurioje yra įslaptinta informacija;

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

Privaloma užtikrinti, kad gauti asmens duomenys ir įslaptinta informacija būtų tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.