Užsienio šalių antikorupcinės institucijos

Informacija atnaujinta: 2023-02-21 13:19

Veikiame tarptautiniu lygmeniu stengdamiesi pasiekti bendrą naudą kovoje su korupcija ir korupcijos prevencijos srityse. Skatiname tarptautinį bendradarbiavimą tarp suinteresuotų šalių. Patys dalinamės gerąja praktika, bei perimame patirtį iš kitų. Keičiamės patirtimi ir informacija korupcinių nusikaltimų tyrimo ir prevencijos srityse, stipriname institucinius pajėgumus, dalyvaujame konferencijose, seminaruose, mokymuose ir svarbiuose tarptautiniuose projektuose.

Nuolat didėja tarptautinis susidomėjimas tarnybos sukaupta patirtimi. Bendradarbiaujame su daugeliu tarptautinių organizacijų, dalyvaujame jų veikloje. Esame kviečiami atvykti ir dalyvaujame tarptautiniuose renginiuose apmokamuose organizatorių lėšomis.

Būdami specializuota Lietuvos kovos su korupcija institucija stipriname bendradarbiavimą ir su kitų užsienio šalių antikorupcinėmis institucijomis: