Apie STT

Informacija atnaujinta: 2023-07-24 16:18

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) – pagrindinė antikorupcinė institucija Lietuvoje, veikianti nuo 1997 metų, atskaitinga Prezidentui ir Seimui. STT veikla apima keturias kryptis – korupcinių nusikaltimų tyrimą, korupcijos prevenciją, analitinę antikorupcinę žvalgybą ir antikorupcinio sąmoningumo didinimą. STT taip pat vykdo Lietuvai svarbios 2022–2033 m. Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais ir jos plano įgyvendinimo stebėseną.

STT misija – mažinti korupciją, keliančią grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, ekonomikos plėtrai.

STT vizija – turinti didelį visuomenės pasitikėjimą valstybės teisėsaugos įstaiga, veiksmingai atskleidžianti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kryptingai vykdanti korupcijos prevenciją, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą.

Specialiųjų tyrimų tarnybos centrinė būstinė yra Vilniuje ir veikia teritorinės valdybos (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose), kurios yra atsakingos už veiklą visuose šalies regionuose, ir į jas gali kreiptis kiekvienas asmuo su pranešimu apie korupciją.