Teisės aktai

ES teisės aktai

Dokumento pavadinimas
Data
Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – kova su korupcija ES 2011-06-07 Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos parlamentui pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį 2011-06-02 KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį 2007-06-18 TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2003-07-01 KOMISIJOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų (pranešta dokumentu SEC(1999) 802) 1999/396/EB, EAPB, Euratomas 1999 m. 1999-06-02 TARYBOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų 1999/394/EB, Euratomas 1999 m. gegužės 25 d. 1999-05-25 BENDRIEJI VEIKSMAI 1998 m. gruodžio 22 d., Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl korupcijos privačiame sektoriuje 1998-12-22 BENDROJI POZICIJA 1997 m. spalio 6 d. Tarybos nustatyta remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl derybų Europos Taryboje ir EBPO dėl korupcijos 1997-10-06 KONVENCIJA dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu 1997-06-25

Seimo ir Vyriausybės nutarimai

Dokumento pavadinimas
Data
Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų panaudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016-11-30 Dėl specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016-11-23 Vyriausybės nutarimas „Dėl Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2016-04-13 Vyriausybės nutarimas „Dėl administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų taisyklių patvirtinimo“ 2015-06-22 Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 programos patvirtinimo“ 2015-03-10 Vyriausybės nutarimas dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo 2014-03-12 Vyriausybės nutarimas „Dėl Vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumas vidaus tarnybos sistemos, pataisos, STT ir žvalgybos pareigūnams kompensuojamas, kai pareigūnai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo [...]“ 2013-03-20 Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo 2011-06-16 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2009 m. veiklos ataskaitos 2010-06-08 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos paskyrimo Europos Sąjungos valstybių narių kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo nare 2010-01-19 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2008 m. veiklos ataskaitos 2009-06-16 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2007 m. ataskaitos 2008-06-19 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2006 m. ataskaitos 2007-06-27 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2005 m. ataskaitos 2006-06-20 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2004 m. ataskaitos 2005-06-21 Vyriausybės nutarimas dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo 2002-10-08 Vyriausybės nutarimas dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos 1999-01-15

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymai

Dokumento pavadinimas
Data
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 2-116 „Dėl Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2024-01-11 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2023 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 2-99 „Dėl darbo grupės 21-ajai Tarptautinei antikorupcijos konferencijai organizuoti sudarymo“ pakeitimo 2023-12-11 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 2-242 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-10-11 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2-131 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų specialiosios aprangos dėvėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2023-10-09 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 2-9 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-09-12 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2-67 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2023-09-07 Dėl Žygio „Kiek toli gali eiti skaidrumas?" programos aprašo patvirtinimo 2023-09-04 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-08-30 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 2-95 „Dėl Atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagos, ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijų ir (ar) išrašų darymo ir jų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-06-29 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo" pakeitimo 2023-06-19 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 2023-05-15 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2023-03-28 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo“ 2023-03-27 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2023-02-27 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2023-02-20 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2-67 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2023-01-03 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 2-63 „Dėl Skyrimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūrinių padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir jų pavaduotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-01-03 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2022-12-30 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2022-12-29 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 2-39 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos skaidrumo politikos patvirtinimo" pakeitimo 2022-12-23 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, įgaliotų pradėti administracinio nusižengimo teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo 2022-12-20 Dėl Administracinių nusižengimų teisenos Specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-12-20 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo 2022-11-30 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 2-242 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-11-03 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo 2022-09-30 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-09-29 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 131 „Dėl Persikėlimo išlaidų dėl perkėlimo į kitas pareigas ar laikino pavedimo atlikti kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietoje kompensavimo“ pakeitimo 2022-09-12 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2-480 „Dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo“ pakeitimo 2022-09-10 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 2-23 „Dėl Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar grįžtant iš tarnybos registracijos žurnalo formos patvirtinimo“ pakeitimo 2022-09-10 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 2-80 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, atšauktų iš kasmetinių atostogų, patirtų išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-09-09 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 2-106 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo“ pakeitimo 2022-09-08 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 2-261 „Dėl Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-09-06 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 2-182 „Dėl pinigų, kitų vertybių bei vertybinių popierių apskaitos, saugojimo, grąžinimo ir perdavimo į valstybės pajamas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2022-08-11 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-53 „Dėl Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 2022-07-20 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 2-5 „Dėl Nustatymo ir sprendimo priėmimo, ar pareigūno mirtis, sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas priežastiniu ryšiu susijęs su tarnyba, tvarkos aprašo, Lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo sąlygų ir Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-05-13 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 2-231 ,,Dėl Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo ir prašymų pateikti informaciją formų tvirtinimo“ pakeitimo 2022-04-27 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 2-299 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos analitinės antikorupcinės žvalgybos organizavimo ir analitinės antikorupcinės žvalgybos duomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-04-04 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo 2022-03-28 Dėl antikorupcinio konkurso „Skaidrumo objektyvas" nuostatų patvirtinimas 2022-03-25 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 2-242 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-03-16 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 2-229 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-03-01 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos skaidrumo politikos patvirtinimo 2022-02-18 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2022-02-04 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 2-273 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ pakeitimo 2022-01-20 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo 2022-01-04 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-12-29 Dėl Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-12-28 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 2-248 „Dėl Gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-12-23 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo 2021-12-22 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas" pakeitimo 2021-12-06 Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo 2021-11-30 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 2-245 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo ir tarnybinio ženklo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2021-11-25 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas 2021-11-24 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. 2-67 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 2021-11-18 Dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo ir prašymų pateikti informaciją formų tvirtinimo 2021-11-10 Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-11-09 Dėl antikorupcinio švietimo konkurso „Skaidrumą kuriame kartu“ nuostatų patvirtinimo 2021-10-08 Dėl antikorupcinės mokymosi platformos įsteigimo 2021-09-21 Dėl pinigų, kitų vertybių bei vertybinių popierių apskaitos, saugojimo, grąžinimo ir perdavimo į valstybės pajamas tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-08-11 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-06-04 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-53 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo" pakeitimo 2021-04-15 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, komisijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo 2021-04-12 Dėl Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo 2021-04-02 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 2-261 „Dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2021-02-03 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo 2021-01-19 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-103 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-01-19 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymo 2-103 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2021-01-18 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2021-2023-ųjų metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 2021-01-14 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2021-2023 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo 2021-01-05 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2021-01-05 Dėl Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo 2020-12-31 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2020-12-30 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 2-232 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio ženklo pavyzdžio“ pakeitimo 2020-12-22 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos analitinės antikorupcinės žvalgybos organizavimo ir analitinės antikorupcinės žvalgybos duomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-12-22 Dėl prašymų pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimų, formų ir pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-12-17 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 2-95 „Dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagos, ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijų ir (ar) įrašų darymo ir jų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2020-12-14 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo 2020-12-07 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybose atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2020-11-30 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2020-10-06 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 2-302 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos turto pradavimo viešuosiuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2020-08-03 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 2-121 „Dėl mokomajai ar savanoriškai praktikai į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą priimamų asmenų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2020-07-31 Dėl STT direktoriaus 2016 m. vasario 18 d. Įsakymo Nr. 2-79 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020-07-21 Dėl vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklių patvirtinimo 2020-06-09 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2-82 „Dėl tam tikrų atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas etapų vykdymo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos patvirtinimo" pakeitimo 2020-05-07 Dėl 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pateikimo 2019-12-09 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atminimo medalio „Už ilgametę tarnybą" nuostatų patvirtinimo 2019-10-25 Dėl 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2019-08-23 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ pakeitimo 2019-08-08 Dėl STT direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-53 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 2019-07-09 Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-06-26 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-06-05 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už bendradarbiavimą“ nuostatų patvirtinimo 2019-04-08 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą“ nuostatų patvirtinimo 2019-04-08 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos atminimo medalio „Už ilgametę tarnybą“ aprašo patvirtinimo 2019-03-19 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už bendradarbiavimą" aprašo patvirtinimo 2019-03-18 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. prekių, paslaugų ir darbų gynybos ir saugumo srityje pirkimų plano patvirtinimo 2019-03-13 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 2-37 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2019-02-11 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą" aprašo patvirtinimo 2019-02-01 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2-67 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2019-02-01 Dėl STT direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018-12-31 Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ pakeitimo 2018-12-27 Dėl STT direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ pakeitimo 2018-09-12 Dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklių patvirtinimo 2018-07-31 Dėl STT direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 2-248 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018-03-28 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 2-252 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2018-03-05 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-05) 2018-02-26 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už nuopelnus“ nuostatų patvirtinimo 2018-02-15 Dėl skyrimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūrinių padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir jų pavaduotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo 2018-02-15 „Dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018-02-14 Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo 2018-02-01 Dėl STT direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. Nr. 2-215 „Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018-01-29 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo 2018-01-23 Dėl STT direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 2-140 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018-01-18 Dėl STT direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 2-146 „Dėl asmenų, pareiškusių norą tarnauti Specialiųjų tyrimų tarnyboje, tikrinimo nuostatų ir pretendentų į STT darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, tikrinimo nuostatų“ pakeitimo 2018-01-16 Dėl STT direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-20 „Dėl STT pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2018-01-15 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 2-476 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų rezervo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018-01-08 Dėl nustatymo ir sprendimo priėmimo, ar pareigūno mirtis, sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas priežastiniu ryšiu susijęs su tarnyba, tvarkos aprašo, lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo ir kt. 2018-01-05 Dėl STT direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 2-520 „Dėl STT paimtų daiktų priėmimo saugoti STT daiktų saugykloje, apskaitos, saugojimo, perdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2017-11-22 Dėl STT direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2017-08-23 Dėl STT direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2017-08-10 Dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo patvirtinimo 2017-07-11 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo ir tarnybinio ženklo taisyklių patvirtinimo 2017-06-29 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo 2017-06-26 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio ženklo pavyzdžio patvirtinimo 2017-06-26 Dėl STT direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2017-06-23 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos veiksmų, pavedant atlikti medicininę apžiūrą neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti 2017-06-02 Dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo pažymos formos patvirtinimo 2016-11-22 Dėl LR STT pareigūnų rezervo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016-11-21 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos aprašo patvirtinimo 2016-07-28 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016-03-30 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tarkos aprašo patvirtinimo 2016-03-04 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo 2016-02-29 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, atšauktų iš kasmetinių atostogų, patirtų išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016-02-18 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2016-02-18 Dėl STT direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 131 „Dėl persikėlimo išlaidų dėl perkėlimo į kitas pareigas ir laikino pavedimo atlikti kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietoje kompensavimo“ pakeitimo 2016-01-29 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo 2016-01-19 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo nr. 2-160 „Dėl STT mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2016-01-06 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo 2015-12-14 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo 2015-09-16 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo 2015-09-06 Dėl STT įvertinimo, ar pirkimas yra susijęs su žvalgybinio pobūdžio veikla, komisijos darbo reglamento patvirtinimo 2015-08-07 Dėl nereikalingo arba netinkama (negalimo) naudoti Specialiųjų tyrimų tarnybos turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo 2014-10-09 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos gautos paramos apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2014-09-15 Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo 2014-06-05 Dėl valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo 2014-04-03 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 2013-04-24 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų specialiosios aprangos dėvėjimo taisyklių patvirtinimo 2013-04-12 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 2-264 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklų“ pakeitimo 2012-03-09 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos padėkų už nuopelnus, bendradarbiavimą ir pagalbą skyrimo nuostatų patvirtinimo 2012-03-09 Dėl kreipimosi į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas ES ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo patvirtinimo 2011-10-21 Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo ir supaprastinto pažymos formos patvirtinimo 2011-08-12 Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 2011-08-12 Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo 2011-05-13 Dėl asmenų įėjimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos patalpas ir filmavimo, fotografavimo, garso ir vaizdo įrašų darymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos patalpose tvarkos aprašo patvirtinimo 2006-11-27 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų elgesio kodeksas 2005-12-12

Tarptautiniai teisės aktai ir tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai

Dokumento pavadinimas
Data
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Ukrainos Nacionalinės korupcijos prevencijos agentūros bendradarbiavimo memorandumas 2023-12-04 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Jordanijos antikorupcijos komisijos Susitarimo memorandumas korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija srityje 2022-07-01 Bendradarbiavimo memorandumas tarp Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Prancūzijos Respublikos kovos su korupcija agentūros (AFA) 2022-04-20 Bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos (STT), Latvijos Respublikos korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biuro (KNAB), Lenkijos Respublikos centrinio antikorupcinio biuro vadovo (CBA) 2021-10-25 Bendradarbiavimo memorandumas tarp Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Bulgarijos Respublikos kovos su korupcija ir neteisėtai įgyto turto konfiskavimo komisijos 2021-05-20 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lenkijos Respublikos centrinio antikorupcijos biuro (CBA) susitarimas dėl e-mokymosi platformos perdavimo 2020-09-25 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Austrijos Respublikos federalinės vidaus reikalų ministerijos Federalinio kovos su korupcija biuro susitarimo memorandumas 2019-10-22 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Jungtinės Karalystės stambaus sukčiavimo biuro susitarimo memorandumas 2018-06-01 EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu įgyvendinimo Lietuvoje - 2 etapo programa 2017-07-10 EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu įgyvendinimo Lietuvoje - 1 etapo ataskaita 2017-06-15 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Ukrainos Nacionalinio kovos su korupcija biuro bendradarbiavimo susitarimas 2016-12-13 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Gruzijos valstybės saugumo tarnybos bendradarbiavimo susitarimas 2016-05-27 Susitarimo memorandumas tarp Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lenkijos Respublikos centrinio antikorupcijos biuro 2015-03-25 Susitarimas dėl tarptautinės organizacijos – Tarptautinės antikorupcijos akademijos (IACA) – įsteigimo 2013-01-17 Susitarimas dėl tarptautinės organizacijos – Antikorupcijos akademijos – įsteigimo 2013-01-17 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Latvijos Respublikos korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija ir biuro bendradarbiavimo susitarimas 2012-11-14 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Moldovos kovos su ekonominiais nusikaltimais ir korupcija centro bendradarbiavimo susitarimas dėl keitimosi informacija ir patirtimi korupcijos prevencijos ir kitose su kova su korupcija susijusiose srityse 2012-06-12 Europos Sąjungos pasienio pagalbos Ukrainai ir Moldovai misijos ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbiavimo protokolas 2011-09-16 Kovos su korupcija valdybos prie Azerbaidžano Respublikos generalinio prokuroro ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos memorandumas dėl bendradarbiavimo pratęsimo 2011-04-27 EBPO Tarybos rekomendacija dėl tolesnės kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose 2009-11-26 Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją 2005-10-31 Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomas protokolas 2003-05-13 Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos 1999-11-04 Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos 1999-01-27 Konvencija dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose 1997-11-21

Tarpžinybiniai susitarimai

Dokumento pavadinimas
Data
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbiavimo sutartis 2014-10-10 Lietuvos teisininkų draugijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbiavimo sutartis 2013-10-17 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos susitarimas dėl bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo 2011-03-22 Klaipėdos universiteto ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbiavimo susitarimas 2011-02-11 Vilniaus universiteto ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbiavimo susitarimas 2011-01-06 Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbiavimo susitarimas 2010-12-13 Šiaulių universiteto ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbiavimo susitarimas 2010-12-09 Įsakymas dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas atskleidžiančių, tiriančių ir nagrinėjančių ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų, prokurorų ir teisėjų tarpinstitucinės kvalifikacijos kėlimo programos tvirtinimo 2010-09-24 Įsakymas dėl sukčiavimo baudžiamojo persekiojimo stiprinimo Lietuvoje plano ir jo įgyvendinimo priemonių patvirtinimo, (įsakymą pasirašė šešių teisėsaugos institucijų vadovai) 2009-09-28 STT, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos bendradarbiavimo sutartis 2007-11-09 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) bendradarbiavimo sutartis 2006-09-12 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo susitarimas 2005-04-05 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bendradarbiavimo susitarimas 2002-08-14