Pareigybių sąrašų sudarymas

Informacija atnaujinta: 2021-12-31 11:22

Viešojo sektoriaus subjektams privalu:

  • sudaryti sąrašą pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį bus pateikiamas rašytinis prašymas STT;
  • paskelbti jį savo interneto svetainėje, keičiantis organizacinei struktūrai – atnaujinti.

Sudarant sąrašą įtraukiamos:

  • visos pareigybės, dėl kurių kreiptis į STT yra privaloma;
  • skiriančio ar teikiančio subjekto sprendimu – kitos pareigybės, galimai susijusios su korupcijos rizika.

_______________________________________

Dėl asmenų, skiriamų ar teikiamų į nurodytą sąrašą įtrauktas pareigas, prašymas STT pateikti informaciją teikiamas visais atvejais.

Dėl asmenų, skiriamų ar teikiamų į nurodytą sąrašą neįtrauktas pareigas, prašymas STT pateikti informaciją negali būti teikiamas.