STT veiklos prioritetai

Informacija atnaujinta: 2022-01-19 14:51

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2022–2024 metų veiklos prioritetai:

  • Antikorupcinių nuostatų ir kompetencijų viešajame ir privačiame sektoriuose bei jaunimo tarpe didinimas, korupcijos rizikų nustatymas ir mažinimas, sunkių, sisteminių, didžiausią žalą valstybei darančių korupcinių nusikaltimų greitas ir visapusiškas atskleidimas visose valstybės veiklos srityse, ypatingą dėmesį skiriant:

     1.   finansinės paramos teikimui, administravimui ir panaudojimui;
     2.   sveikatos apsaugai;
     3.   teismų ir teisėsaugos veiklai;
     4.   teritorijų planavimui ir statyboms;
     5.   ūkio subjektų veiklos priežiūrai;
     6.   viešiesiems pirkimams;
     7.   kyšininkavimo, sudarant tarptautinius verslo sandorius, atvejų tyrimams;
     8.   turto, kuris galimai įgytas iš korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, suradimui ir tokio turto išieškojimo inicijavimui.

  • Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas dalyvaujant Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų bei tarptautinių tinklų, ypač EPAC/EACN veikloje bei keičiantis gerąja antikorupcinio sąmoningumo didinimo, korupcijos prevencijos ir analitinės žvalgybos bei nusikaltimų tyrimų patirtimi.
  • Tarnybos informacinių sistemų modernizavimas, jų patikimumo, tvarumo ir saugumo didinimas.
  • Pagalba viešajam ir privačiam sektoriams tinkamai įgyvendinti Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas.