STT veiklos prioritetai

Informacija atnaujinta: 2021-01-14 13:26

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2021–2023 metų veiklos prioritetai:

  • Nustatyti ir imtis priemonių sumažinti korupcijos riziką priimant sprendimus socialiai jautriais klausimais bei atskleisti sudėtingiausias, didžiausią žalą darančias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: aplinkos apsaugos, politinės veiklos ir teisėkūros, regioninės plėtros, savivaldos, socialinės apsaugos, susisiekimo, sveikatos priežiūros, teismų ir teisėsaugos, teritorijų planavimo ir statybos, viešųjų finansų ir žemės ūkio srityse bei vykdant infrastruktūros projektų įgyvendinimo, pirkimų organizavimo, turto valdymo, valstybės ir Europos Sąjungos fondų investicijų/paramos administravimo, verslo priežiūros ir kontrolės, viešųjų paslaugų teikimo funkcijas.
  • Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą aktyviai dalyvaujant Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų veikloje, tiriant tarptautinio kyšininkavimo atvejus bei keičiantis gerąja antikorupcine patirtimi su antikorupcinėmis institucijomis.
  • Skatinti viešojo sektoriaus subjektų atsakomybę ir įsitraukimą kuriant korupcijai atsparią aplinką tiek viešajame sektoriuje tiek versle, kviečiant:

    1.  korupcijos prevencijos ekspertus, atsakingas ir suinteresuotas įstaigas ir institucijas jungtis prie iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ ir bendradarbiauti, didinant visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi ir jo veiklos kokybe. 

         2.   viešojo sektoriaus įstaigose bei įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina viešojo sektoriaus subjektai, siekti didesnio už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų ir padalinių profesionalumo bei jų veiklos efektyvumo.

  • Didinti antikorupcinį visuomenės sąmoningumą, skatinant savanorišką bei atsakingą visuomenės įsitraukimą į korupcijos netoleranciją ir mažinimą.
  • Stiprinti STT pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, motyvaciją ir lojalumą, ugdyti jų kompetenciją, gerinant darbo vietų kokybę bei maksimaliai rūpinantis socialinėmis darbuotojų garantijomis.
  • Modernizuoti STT informacinę sistemą, tobulinant esamą informacinių technologijų infrastruktūrą ir duomenų analizės programas, stiprinant kibernetinę saugą, įdiegiant plečiamą įslaptintos informacijos ir ryšių informacinę sistemą.
  • Stiprinti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių turinčių veikimu įgyto turto atpažinimą ir turto tyrimo procedūros, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatyme, inicijavimą.