Mitas #10 – Ar tikrai STT yra sovietinis palikimas?

Informacija atnaujinta: 2021-06-09 14:45
Mitas #10 – Ar tikrai STT yra sovietinis palikimas?

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra politiškai, funkciškai ir finansiškai nepriklausoma institucija. Modernios ir inovatyvios priemonės, visapusiškai integruojamos STT veikloje, leidžia nuolat tobulinti vykdomą veiklą. Veikdama tarptautiniu lygmeniu STT ne tik stiprina tarptautinį bendradarbiavimą su kitų šalių antikorupcinėmis institucijomis, bet ir dalijasi patirtimi, Tarnybos veiklos pavyzdžiai išskiriami, kaip geroji praktika, kurią siūloma adaptuoti ir kitoms valstybėms. STT yra aktyvi tarptautinių organizacijų darbo grupių narė, nuolat dalyvauja konferencijose, seminaruose, mokymuose ir tarptautiniuose projektuose. Tokios institucijos veikia ir kitose Europos Sąjungos šalyse.

Tarptautinėje erdvėje STT yra vertinama teigiamai

STT yra viena labiausiai matomų teisinės ir institucinės Lietuvos antikorupcinės sistemos struktūros dalių. Dar 2002 m. Europos Tarybos GRECO komitetas, vertindamas Lietuvą pažymėjo, kad „pastaraisiais metais Lietuva įsteigė naujas valstybines įstaigas, atsakingas už korupcijos nustatymą ir prevenciją, taip pat įpareigojo esamas įstaigas atlikti tokias funkcijas. Viena svarbiausių priemonių šiuo klausimu yra STT, specialiai įpareigotos kovoti su korupcija, įsteigimas“.

2012 m. Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją Peržiūros grupė pažymėjo, kad STT, kaip specializuota antikorupcijos įstaiga, turi pakankamai galių vykdyti korupcijos prevenciją bei korupcijos tyrimą. 2017 m. EBPO darbo grupės prieš užsienio pareigūnų papirkimą Lietuvos 2 etapo vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad teigiamai vertinamas STT nepriklausomumas ir jos gebėjimas vykdyti tyrimus be nepagrįsto politinio kišimosi.

2020 m. Europos Komisija pažymėjo, kad „Lietuvoje iš esmės įdiegta kovos su korupcija institucinė struktūra, pagal kurią pagrindinį vaidmenį atlieka STT, derinanti politikos koordinavimo ir prevencijos kompetenciją ir tyrimo įgaliojimus.“ Pozityvūs tarptautiniai vertinimai STT, kaip pagrindinei institucijai Lietuvoje galinčiai mažinti korupciją, didina lūkesčius tolimesniam veiklos tobulinimui ir antikorupcinės aplinkos kūrimui valstybėje.

STT patirtis įkvepia kitus

STT nuolat vykdo aktyvią veiklą tarptautinėje erdvėje, dalinasi sukaupta patirtimi ir tampa vienu pagrindinių regiono partnerių, įtraukiančių kitas valstybes į bendrus projektus. Per pastaruosius ketverius metus, STT, kaip vyresnysis partneris, sėkmingai įgyvendino Dvynių projektus, susijusius su antikorupcinės aplinkos kūrimu, Moldovoje ir Serbijoje. 2021 m. STT kartu su austrų partneriais įgyvendina Dvynių projektą Jordanijoje.

Tarptautinis susidomėjimas STT veikla matomas ir korupcijos prevencijos srityje. Nacionalinių korupcijos prevencijos strateginių dokumentų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena bei Korupcijos prevencijos įstatyme numatyta korupcijos rizikos analizė, tarptautiniuose dokumentuose yra vertinama, kaip teigiama STT patirtis. 2017 m. Europos Komisija šiuos du STT nuolat vykdomus darbus korupcijos prevencijos srityje įvardijo kaip įkvepiančius pavyzdžius.

STT analitinės veiklos rezultatai vertinami ne tik kaip veiksminga priemonė kovoje su korupcija Lietuvoje, bet ir yra pripažįstama kitų tarptautinių organizacijų. Pavyzdžiui, 2019 m. STT atstovai buvo pakviesti pasidalinti patirtimi nustatant korupcinio pobūdžio rizikas EBPO Pasaulinio antikorupcijos ir skaidrumo forumo metu Paryžiuje bei Europos tinklo dėl sukčiavimo ir korupcijos sveikatos priežiūros srityje (EHFCN) konferencijoje Berlyne. STT analitinės antikorupcinės žvalgybos modelis, kuris orientuotas į prevencinį rizikų valdymą integruojant valstybės valdomus duomenų resursus, vertinamas kaip geroji praktika, kurią siūloma pritaikyti ir kitoms valstybėms narėms, užkertant kelią sukčiavimui ir korupcijai, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus.

Su korupcija kovojančios institucijos yra ir kitose šalyse

Kova su korupcija yra reikšmingas ir savarankiškas teisės viršenybės principo elementas greta veiksmingos teisingumo sistemos ir žiniasklaidos laisvės. Europos Komisija pažymi, kad visoms valstybėms narėms būtinos priemonės, padėsiančios užkirsti kelią korupcijai, ją nustatyti. Kiekvienos valstybės antikorupcinės institucijos tarpusavyje skiriasi savo vaidmeniu, pavaldumu, funkcijomis, veiklos kryptimis. Europos Sąjungos valstybėse narėse veikiančių specializuotų antikorupcijos institucijų pavyzdžiai yra Slovėnijos KPK, Italijos ANAC, Prancūzijos AFA, Rumunijos DNA, Austrijos BAK, Lenkijos CBA, Latvijos KNAB, Bulgarijos CACIAF, Graikijos AEAD, Kroatijos USKOK ir kt.