Mitas #4 – ar tikrai STT rengia „juoduosius sąrašus“?

Informacija atnaujinta: 2021-04-28 14:59
Mitas #4 – ar tikrai STT rengia „juoduosius sąrašus“?

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) informacijos apie asmenis pateikimas – viena iš korupcijos prevencijos priemonių. Kalbant apie tai viešojoje erdvėje dažnai naudojamos klaidingos sąvokos: „STT pažymos“, „juodieji sąrašai“ ar pan. Tačiau šios priemonės tikslas – suteikti sprendimų priėmėjams galimybę įvertinti asmens tinkamumą eiti siekiamas pareigas. STT, gavusi į pareigas skiriančio asmens prašymą, pateikia informaciją, kuri nurodyta įstatyme. STT neteikia tos informacijos išvadų, vertinimo, nuomonės, rekomendacijų skirti asmenį į pareigas ar ne. Tokį sprendimą gali priimti tik į pareigas skiriantis vadovas.

STT apie pretendentą į pareigas pateikia objektyvią informaciją

Korupcijos prevencijos įstatymas įtvirtina baigtinį teiktinos informacijos sąrašą, kuris negali būti aiškinamas plečiamai arba siaurinamas STT nuožiūra. Vadovui, skiriančiam asmenį į pareigas, pateikiama tik Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, kuri surenkama iš registrų ir kitų valstybės informacinių sistemų bei kitų institucijų, atsakingų už tam tikros kategorijos informacijos tvarkymą. Tai informacija apie asmens teistumą, administracinius, drausminius, mokestinius pažeidimus, procesinį statusą baudžiamosiose bylose dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir pan.

Į pareigas skiriančiam vadovui apie asmenį gali būti pateikta ir įslaptinta informacija, tačiau ne bet kokia, o tik apie asmens rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas. Su įslaptinta informacija gali susipažinti tik asmenį į pareigas skiriantis vadovas, turintis leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Sprendimą dėl asmens tinkamumo priima į pareigas skiriantis ar paskyręs vadovas

Nuomonė, kad STT teikiama informacija apie asmenį yra Tarnybos „pritarimas“ arba „nepritarimas“ pastarajam užimti siekiamas pareigas, yra klaidinga, tai yra mitas. STT informacijos nevertina, jokių rekomendacijų ar nuomonės neteikia. Gavęs informaciją, sprendimą skirti ar neskirti asmenį į pareigas gali priimti tik vadovas.

Pateikta informacija negali būti perduodama tretiesiems asmenims ar panaudojama kitiems tikslams. Tokios informacijos perdavimas tretiesiems asmenims galimas tik išimtiniais, teisės aktų numatytais atvejais – pavyzdžiui, jei, kilus ginčui, bylą nagrinėjantis teismas pareikalautų pateikti jam tokią medžiagą. Asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nepalankus sprendimas, privalo būti supažindinamas su apie jį pateikta neįslaptinta informacija ir turi teisę tokį sprendimą skųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.