Mitas #8 – Ar tikrai STT vilkina bylas?

Informacija atnaujinta: 2021-05-26 08:44
Mitas #8 – Ar tikrai STT vilkina bylas?

Tiek ikiteisminis tyrimas, tiek baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme yra baudžiamojo proceso da­lys, sudarančios bendrą proceso trukmę. Remiantis statistika, paprastai ikiteisminiai tyrimai trunka trum­piau nei bylų nagrinėjimas teisme. Ikiteisminio tyrimo trukmė kiekvienu atveju priklauso nuo daugybės aplinkybių, dažnai ir nuo kitų institucijų veiksmų. 

Visuomet siekiama, kad laikotarpis nuo korupcinio pobūdžio nusikals­tamos veikos padarymo, jos atskleidimo iki bausmės paskyrimo būtų kuo trumpesnis. Tačiau korupcinių nusikalstamų veikų specifika, būtinų tyrimo veiksmų gausa, dokumentų, regla­mentuojančių įvairias veiklos sritis, analizė – tai vi­suma veiksmų, galinčių nulemti ir ilgesnę ikiteisminio tyrimo trukmę. Įgyvendinant pagrindinį uždavinį – objektyviai įvertinti ir pagrįsti, ar asmuo kaltas, ar ne, yra labai svarbus ne tik greitas, bet ir kruopštus bei visapusiškas su nusikalstama veika susijusių aplinkybių ištyrimas.

Ikiteisminis tyrimas trunka trumpiau nei bylos nagrinėjimas teisme

2020 m. STT ikiteisminiai tyrimai, trukę ilgiau kaip 24 mėn., sudarė 29 proc. visų teismui perduotų iki­teisminių tyrimų. 2020 m. teisminis nagrinėjimas, trukęs ilgiau kaip 24 mėn., sudarė 46 proc. visų teisme išnagrinėtų bylų.

Ilgiausiai trukęs procesas – nuo bylos pradėjimo iki bylos išnagrinėjimo teis­me – 124 mėn., iš jų 23 mėn. truko ikiteisminis ty­rimas, 101 mėn. – teisminis nagrinėjimas: 45 mėn. – pirmos ins­tancijos, 47 mėn. – apeliacinės instancijos, 9 mėn. – kasacinės instancijos teisme. Ikiteisminio tyrimo trukmė sudarė tik 19 proc. bendros proceso trukmės.

STT ikiteisiminių tyrimų trukmė priklauso nuo daugelio aplinkybių

STT ikiteisminių tyrimų trukmė priklauso nuo nus­tatytų nusikalstamų veikų kiekio, jų sudėtingumo, surinktų ir turimų duomenų apimties, poreikio at­likti ekspertizes, įtariamųjų asmenų skaičiaus, būtinybės kreiptis teisinės pagalbos į užsienio valstybę ir kitų svarbių aplinkybių.

Dažnai ilgą tyrimo trukmę gali lemti baudžiamajame procese dalyvaujančių subjektų skundai, sprendi­mai, procesiniai veiksmai ir jų vykdymo terminai, specialistų išvadų teikimai, ekspertizės ir kt. Pavyz­džiui, byloje, kurioje Seimo nariui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, nuo 2016 m. iki 2019 m. STT laukė atsakymo iš užsienio valstybės dėl jai pateikto teisinės pagalbos prašymo, nuo 2019 m. iki 2020 m. ikiteisminis tyrimas buvo sustabdytas iki kol bus pa­naikintas Seimo nario nelie­čiamybės statusas. 2020 m. gruodžio mėn. Seimui priėmus minėtą sprendimą – tyrimas atnaujintas, 2021 m. sausio mėn. Seimo nariui buvo pareikšti įtari­mai, o gegužės mėn. byla perduota teismui. 

Kitas atvejis – prekybos poveikiu byla, kurioje 2016 m. vasario mėn. įtarimai pareikšti žiniasklaidos atstovui ir verslininkui. Netrukus po to kreiptasi dėl europarlamentaro imuniteto panaikinimo, apie 15 mėn. laukta Europos Parlamen­to sprendimo, po kurio europarlamentarui iš karto pareikšti įtarimai. Bylą perdavus teismui, beveik 30 mėn. vyko pirmos instancijos teismo procesas. O 2020 m. spalio mėn. Lietuvos apeliacinis teismas juos pripažino kaltais.

2021 m. STT aktyviai bendradarbiauja ir teikia teisėkūros pasiūlymus kitoms instituci­joms, kaip padaryti baudžiamąjį procesą greites­niu ir efektyvesniu.