Tarptautinis papirkinėjimas

Tarptautinis papirkinėjimas – kas tai?

#1

Korupcija yra kompleksinis – socialinis, politinis ir ekonominis – reiškinys, kuris neturi ribų ir gali paliesti visas pasaulio valstybes. Todėl egzistuoja ir tarptautinis papirkinėjimas (angl. foreign bribery), kuris pasireiškia kai asmuo, siekdamas gauti su verslu susijusios nepelnytos naudos arba išlaikyti jau įgytą naudą užsiimant tarptautiniu verslu, siūlo, žada duoti ar duoda bet kokį nepagrįstą atlygį užsienio pareigūnui kaip užmokestį už pareigūno veikimą ar neveikimą einant oficialias pareigas.

Kaip kovojama su tarptautiniu papirkinėjimu?

#2

Su užsienio pareigūnų papirkinėjimu kovojama taikant įvairias priemones: vykdant baudžiamąjį persekiojimą, taikant korupcijos prevencijos priemones, didinant viešojo ir privataus sektorių antikorupcinį sąmoningumą.

Svarbiausias dokumentas, apibrėžiantis priemones, kurios padeda mažinti tarptautinį papirkinėjimą – EBPO Konvencija dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose. Konvencija nustato:

 • Pareigą valstybėms narėms kovoti su užsienio pareigūnų papirkinėjimu.
 • Įvairių priemonių taikymą fiziniams ir juridiniams asmenims už užsienio pareigūnų papirkinėjimą.
 • Tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su korupcija.
Kokia korupcijos žala verslo įmonėms?

#3

TEISINIS PERSEKIOJIMAS

Korumpuotoms įmonėms iškyla rizika prisiimti baudžiamąją, administracinę ar civilinę atsakomybę tiek už save ir savo darbuotojus, tiek už verslo partnerius ir tiekėjus.

ŽALA REPUTACIJAI  Korupcija gali negrįžtamai neigiamai paveikti įmonės reputaciją. Dėl korupcijos gali atsirasti netikrumas dėl verslo sandorių, nepatikimumas verslo subjektais, užsienio investicijų pritraukimo mažėjimas.
DIDESNI VEIKLOS KAŠTAI Korupcijos kaina įmonei gali būti labai didelė, tiek kalbant apie baudas, kompensacijas už padarytą žalą, tiek apie įmonių patiriamus kaštus, atliekant vidaus tyrimus dėl korupcinių veiklų. Kartu didėja verslo sąnaudos, trukdoma sąžiningam ir efektyviam rinkos veikimui.
VERSLO STAGNACIJA Į korupciją įtrauktoms įmonėms sunku gauti paskolą iš nacionalinių ir tarptautinių finansinių institucijų, pritraukti investuotojus, o tai lemia negalėjimą augti finansiškai bei sudėtingą verslo vystymąsi.
Kaip atpažinti korupciją tarptautinėje arenoje?

#4

Žengiant į tarptautinę areną rekomenduojama susipažinti su valstybės, kurioje planuojama plėsti verslo santykius, kurti verslą, teisine baze, būtina žinoti tos valstybės korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų teisinius apibrėžimus, nes tai, kas leidžiama vienoje valstybėje, nebūtinai leidžiama kitoje valstybėje. Nežinojimas, kokie veiksmai užsienio šalies valstybės tarnautojų, verslo partnerių vertintini kaip uždraustos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, neapsaugo nuo galimų teisinių pasekmių.

Kilus abejonių, ar susidūrėte su korupcijos apraiškomis, užduokite sau klausimus:

 • Ar tai legalu?
 • Ar tai etiška?
 • Ar tai nežalinga visuomenės interesams?
Kokios yra galimos korupcijos rizikos?

#5

Daugelyje valstybių korupcijos rizikos plačiai paplitusios tokiose veiklos srityse kaip viešieji pirkimai, sveikatos apsauga, energetika, finansinės paramos teikimas, panaudojimas ir administravimas, statyba ir teritorijų planavimas, ūkio subjektų veiklos priežiūra.

Situacijos, kuriose galite susidurti su korupcijos rizika:

 • Bendradarbiauti siūlo įmonė, su kuria susijęs užsienio šalies valstybės tarnautojas, politikas.
 • Užsienio šalies valstybės tarnautojas, politikas primygtinai rekomenduoja tam tikrą įmonę.
 • Įmonė įregistruota lengvatinio apmokestinimo zonoje.
 • Įmonė anksčiau vykdė neteisėtą ar įtartiną veiklą.
 • Įmonė siūlo didelės apimties bendradarbiavimo, verslo plėtros galimybes, tačiau turi mažai atitinkamos veiklos patirties, yra mažai žinoma šioje verslo srityje.
 • Įmonė siekia neįprastos mokėjimo tvarkos, didelių komisinių ar atsiskaitymo grynaisiais.
 • Vengiama rašytinių sutarčių, arba pasirašomos sutartys neatitinka šalyje galiojančių teisinių standartų.
 • Siekiant plėsti verslą, šiuo tikslu užsienio šalyse yra pasitelkiami vietiniai agentai, siūlantys už tam tikrą mokestį pagreitinti verslo plėtros procesą.
 • Įmonė turi ryšių su labdaros organizacijomis, susijusiomis su valstybės tarnautojais, politikais, arba pati tokias organizacijas remia.
Ką daryti pastebėjus korupcijos apraiškas tarptautinėje erdvėje?

#6

Susidūrę su korupcijos apraiškomis, apie tai informuokite STT. Pranešti apie žinomus korupcijos atvejus galima šiais būdais: interneto svetainėje www.stt.lt, „Pranešk STT“ linija (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt, mobiliąja programėle „Pranešk STT“, atsiuntus pranešimą paštu ar atvykus į artimiausią STT padalinį. Visais atvejais užtikrinamas pranešimą pateikusio asmens konfidencialumas.

Būnant užsienyje, taip pat galite pranešti:

 • užsienio šalies antikorupcinei institucijai (analogiškai STT, jeigu tokia yra);
 • užsienio šalies teisėsaugos institucijai (pvz., policijai);
 • Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
Kaip gali būti atlyginta už praneštą korupcinę veiką?

#7

Asmeniui, už STT suteiktą vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti atlyginama, jeigu:

 • jis apie ją pranešė savanoriškai;
 • informacija yra vertinga, padėjo atskleisti ar užkardyti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
 • asmuo nėra gavęs atlyginimo už informaciją apie šią nusikalstamą veiką arba su ja susijusias nusikalstamas veikas.

Ši vertinga informacija turi būti pateikta ne vėliau, negu iki asmens pripažinimo įtariamuoju ar šaukimo į apklausą liudytoju. STT direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nagrinėja turimą informaciją ir STT direktoriui pateikia išvadą dėl vienkartinės piniginės išmokos mokėjimo pagrįstumo bei pasiūlymą dėl konkretaus vienkartinės piniginės išmokos dydžio. Sprendimą dėl atlyginimo ir jos išmokos dydžio skyrimo priima STT direktorius.

Vienkartinės piniginės išmokos dydis priklauso nuo atskleistos nusikalstamos veikos sunkumo, didžiausias vienkartinės piniginės išmokos dydis gali siekti 750 BSI (Bazinė socialinė išmoka) dydžio.

Sprendžiant klausimą dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo, užtikrinamas visiškas asmens konfidencialumas, duomenų slaptumas.

Vaizdo paskaita – tarptautinis papirkinėjimas

#8

Šioje antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitoje aptariama, kas yra tarptautinis papirkinėjimas (angl. foreign bribery), apžvelgiami temai aktualiausi sociologinių tyrimų „Lietuvos korupcijos žemėlapis” 2021 metų ir „Transparency International“: Exporting Corruption 2022 metų duomenys, trumpai pristatoma Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), detaliau apžvelgiama EBPO konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius. Paskaitoje taip pat akcentuojamas Lietuvos verslo vaidmuo siekiant užkirsti kelią tarptautiniam papirkinėjimui. Paskaita aktuali viešojo ir privataus sektoriaus atstovams bei visiems, kurie domisi antikorupcinio sąmoningumo didinimu.

Paskaitą skaito STT Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aira Gecevičiūtė.

Naudingi šaltiniai

#9

Naudingi šaltiniai apie tarptautinį papirkinėjimą: