Pasitikrinkite žinias

Viešojo sektoriaus atstovams kartais tenka susidurti su situacijomis, kuriose reikia panaudoti korupcijos prevencijos, interesų konfliktų valdymo, teisinės atsakomybės ir kitų sričių žinias. Antikorupcinis sąmoningumas yra vienas svarbiausių viešojo sektoriaus veiklos skaidrumo elementų.

Kviečiame atlikti testą ir įvertinti savo žinias, ar atskiriate kyšį nuo dovanos?
1. Atliekant tarnybines pareigas ir nepažeidžiant nustatytos tvarkos/procedūrų Jūs priimate palankų sprendimą asmeniui, vėliau jis už greitai atliktą darbą palieka 40 eurų vertės dovanėlę (medaus stiklainis ir kaimiškas skilandis). Dovanos Jūs neatsisakote. Tai situacija, kai yra:
     a) Sukeltas interesų konfliktas;
     b) Etikos taisyklių pažeidimas;
     c) Būtinas dovanos deklaravimas, nes ji viršija 1 MGL sumą;
     d) Kyšio priėmimas už teisėtą veikimą.

        
2. Už etikos taisyklių pažeidimą yra taikoma:
     a) Administracinė atsakomybė;
     b) Civilinė atsakomybė;
     c) Drausminė/tarnybinė atsakomybė;
     d) Baudžiamoji atsakomybė.

        
3. Dalyvaujant konferencijoje, susipažįstant su užsienio kolegomis Jūs gaunate iš jų institucijos atstovų reprezentacinių knygų rinkinį. Tai yra:
     a) Etikos taisyklių pažeidimas;
     b) Teisėta dovana;
     c) Kyšis;
     d) Interesų konfliktas.

        
4. Mokesčių inspektorius asmeniui fiksuoja pažeidimą. Kad būtų paskirta minimali bauda, o ne jos vidurkis ar didesnė bauda, asmuo už tai pažada suremontuoti inspektoriaus automobilį pažeidėjui priklausančiame autoservise. Inspektorius surašo protokolą, pažeidėjui skiria minimalią 500 eurų baudą (baudos ribos nuo 500 iki 4000 eurų). Inspektorius už remontą sumoka 200 eurų, nors remonto vertė 800 eurų. Tai yra:
     a) Etikos taisyklių – drausminis/tarnybinis nusižengimas;
     b) Tiesiog žmogiškas susitarimas su asmeniu;
     c) Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
     d) Pažeidimas, užtraukiantis administracinę atsakomybę.

        
5. Kyšis yra:
     a) Bet kokia asmeninė nauda iš (ne)pažįstamo asmens;
     b) Bet kokia asmeninė nauda sau ar kitam asmeniui už (ne)teisėto sprendimo priėmimą vykdant įgaliojimus;
     c) Bet kokia asmeninė nauda už malonų aptarnavimą privačiame sektoriuje;
     d) Valstybės įstaigoje dirbančio asmens reprezentacinės dovanos priėmimas.

        
6. Kokios vertės dovaną gali priimti valstybės tarnyboje dirbantys asmenys?
     a) 1 MGL;
     b) 150 eurų;
     c) Negalima priimti jokių dovanų;
     d) Dovanos vertė nėra ribojama, svarbu, kad ji būtų gauta teisėtai pagal įstatymą.

        
7. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatos taikomos:
     a) Politikams, teisėjams, profesinės karo tarnybos kariams;
     b) Valstybės tarnautojams, pareigūnams, valstybės ir savivaldybių įmonių ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams;
     c) Privataus verslo bendrovių bei jų dukterinių įmonių vadovams ir pavaduotojams;
     d) a ir b variantai.

        
8.Dovanas galima priimti:
     a) Pagal tarptautinį protokolą atstovaujant instituciją/įstaigą užsienyje;
     b) Jei dovanos vertė neviršija 1 MGL ir asmuo nori atsidėkoti tik už malonų bendradarbiavimą;
     c) Jei dovanos vertė už atliktas pareigas neviršija 150 eurų ir ją deklaruoji;
     d) Jei tradicinių metinių švenčių proga gaunamas dovanų čekis iš kliento, neviršijantis 150 eurų.

        
9. Administracinių nusižengimų protokolus už viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimus (LR Administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnis) turi teisę surašyti:
     a) Policijos padalinių vadovai ar jų įgalioti atstovai;
     b) Atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų vadovai ir jų įgalioti atstovai;
     c) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariai ar jų įgalioti asmenys;
     d) Teisėjai.

        
10. Jei valstybės tarnautojui asmuo siūlo atsilyginti už priimtus ar dar tik būsimus sprendimus:
     a) Galima priimti, jei tai smulkus atlygis iki 1 MGL vertės;
     b) Negalima priimti. Apie tokį pasiūlymą būtina informuoti savo organizacijos korupcijos prevencijos specialistus bei teisėsaugą;
     c) Galima priimti, jei duotu atlygiu pasidalinama su bendradarbiais;
     d) Galima priimti, jei priimant sprendimus asmens atžvilgiu nepažeidžiami jokie teisės aktai.