Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Tel. (8 706) 63 335, faks. (8 706) 63 307, el. paštas dokumentai@stt.lt
Duomenys saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

Palikite pranešimą čia

Nelikite abejingi neteisėtai veiklai – kovokime su korupcija kartu!

Šioje pranešimų skiltyje Jūs galite pateikti informaciją apie valstybės tarnautojų neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Taip pat galite parašyti ir apie taisytinas valstybės institucijų teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Prašome nurodyti savo telefoną ir / ar elektroninio pašto adresą aplinkybėms patikslinti. Jūsų informaciją išnagrinės STT pareigūnai ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo. STT pareigūnai užtikrina asmens ir jo suteiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešimas: (Pranešime nurodykite pareigūnus ar kitus asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat pateikite kitus duomenis, kurie, Jūsų nuomone, yra reikšmingi).


 Apie STT atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą:

Informuoti nereikia.
Noriu, kad mane informuotų elektroniniu paštu.
Noriu, kad mane informuotų telefonu.
Noriu, kad mane informuotų paštu.
Noriu, kad mane informuotų faksu.
Noriu, kad mane informuotų kitu būdu: 

 Asmuo, pateikęs STT pranešimą, apie STT atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, gimimo datos ir telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai
Nesutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai.