Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Pateikti pranešimą apie korupciją

Nelikite abejingi – kovokime su korupcija kartu!

Pranešimas: (Nurodykite korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus, Jūsų nuomone, reikšmingus duomenis).

 


 Apie STT atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą:

Informuoti nereikia.
Noriu, kad mane informuotų elektroniniu paštu.
Noriu, kad mane informuotų telefonu.
Noriu, kad mane informuotų paštu.
Noriu, kad mane informuotų kitu būdu: 

 Asmuo, pateikęs STT pranešimą, apie STT atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, gimimo datos ir telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai
Nesutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai.

geltonai-mėlyna linija