EBPO: Lietuva padarė didelę pažangą užkertant kelią tarptautinei korupcijai

Informacija atnaujinta: 2020-01-16 15:22
EBPO: Lietuva padarė didelę pažangą užkertant kelią tarptautinei korupcijai

Šią savaitę Paryžiuje EBPO darbo grupė dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius svarstė Lietuvos ataskaitą dėl Darbo grupės 2-ojo etapo vertinimo ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo. Darbo grupė konstatavo, kad iš 27 Lietuvai 2017 metais pateiktų rekomendacijų Lietuva per dvejus metus visiškai įgyvendino 16 rekomendacijų, iš dalies – 8 rekomendacijas, neįgyvendino – 1 rekomendacijos. Likusios 2 rekomendacijos perkeltos į stebėsenos sąrašą. Lietuvai atstovavo iš Teisingumo ministerijos, Generalinės prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovų sudaryta delegacija.

„Mūsų institucijų pastangos, įdirbis bei sukurta teisinė bazė yra labai gerai vertinami EBPO ekspertų,“ – sako vertinime dalyvavęs STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jovitas Raškevičius. „Kita vertus, nuo įstojimo į EBPO vienose srityse toliau stebime pažangą, bet kitose – per dvejus metus pokyčių neįvyko. Norėdami perimti EBPO siūlomą geriausią pasaulinę praktiką ir mažinti korupcijos lygį, visos įstaigos turi išgirsti ekspertų teikiamas pastabas ir imtis visų reikalingų veiksmų.“

Lietuvos pažangą vertinę ekspertai pažymėjo reikšmingus Specialiųjų tyrimų tarnybos žingsnius vykdant antikorupcinį švietimą ir informavimą, tačiau pasigedo kitų valstybės institucijų, taip pat verslo ir nevyriausybinių organizacijų indėlio informuojant įmones, ypač valstybės valdomas bei mažas ir vidutinio dydžio įmones, apie korupcines rizikas vystant verslą užsienio valstybėse.

Teigiamai įvertinti Lietuvos priimti įstatymų pakeitimai dėl auditorių pareigos pranešti apie audito metu pastebėtas korupcijos apraiškas teisėsaugos institucijoms, dėl Teisėjų atrankos komisijos ir Teisėjų tarybos vaidmens stiprinimo teisėjų atrankos ir skyrimo procedūrose. Darbo grupei taip pat įspūdį padarė didelės apimties prokurorų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų mokymai dėl korupcinių veikų kvalifikavimo, juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės ir sankcijų taikymo.

Kita vertus, Darbo grupė pasigedo konkretesnių gairių ir mokymų finansų ir kitoms įstaigoms kaip atpažinti kyšiams naudojamų ar iš korupcijos gautų pinigų plovimo požymius. Taip pat nepakankamos Lietuvos pastangos skatinant įmones diegti veiksmingas vidaus kontrolės, etikos ir atitikties priemones. Neįgyvendinta rekomendacija suteikti prieigą perkančiosioms organizacijoms tiesiogiai gauti informaciją iš valstybės registrų apie viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių ankstesnį teistumą.

Šios ir kitos neįgyvendintos rekomendacijos bus svarstomos būsimame Lietuvos 3-ojo etapo vertinime, kuris numatomas 2022 m. spalio mėnesį.

Daugiau apie Darbo grupės atliekamus Lietuvos vertinimus galima rasti čia