Aplinkos apsaugos sistemai svarbu stiprinti veiklos planavimą ir organizavimą

Informacija atnaujinta: 2020-07-08 08:25
Aplinkos apsaugos sistemai svarbu stiprinti veiklos planavimą ir organizavimą

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos specialistai atliko korupcijos rizikos analizę Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių, veikiančių Vilniaus apskrityje, vykdomos ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės bei vidaus kontrolės veiklos srityse. Pastebimos teigiamos aplinkosaugos priežiūros ir kontrolės centralizavimo tendencijos, tačiau taip pat būtina stiprinti antikorupcinę veiklą.

Šios veiklos sritys buvo analizuojamos atliekant korupcijos rizikos analizes ir 2012 metais, 2016 metais bei 2017 metais. Šia analize siekiama įvertinti, kaip realiai buvo suvaldytos anksčiau identifikuotos korupcijos rizikos ir kaip įveikiami nauji iššūkiai.

Atlikus analizę pastebėta, kad neišnaudojamos informacinių technologijų galimybės, o būtent patikrinimų planavimas ir ūkio subjektų rizikos vertinimas atliekamas iš esmės rankiniu būdu. Dėl to ne tik mažėja procedūrų kokybė, bet ir sudaromos palankios sąlygos subjektyviems ir neskaidriems sprendimams. Be to, pastebima, kad nėra Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų valdomos informacijos integracijos – Departamento darbuotojai informaciją apie ūkio subjektus renka iš Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės kaip eiliniai išorės vartotojai.

Pasigendama skaidrumo fiksuojant patikrinimų rezultatus, nes nuo patikrinimo vietoje atlikimo iki jo rezultatų oficialaus fiksavimo gali praeiti iki 40 darbo dienų, per kurias gali būti daroma įtaka patikrinimo rezultatams.

Nustatyta, kad trūksta nuoseklumo taikant atsakomybę už aplinkos apsaugos pažeidimus: vienu atveju apsiribojama  administracine atsakomybe fiziniams asmenims, kitais atvejais kartu taikomos ir ekonominės sankcijos juridiniams asmenis.

STT atkreipė dėmesį, kad esama administracinės atsakomybės taikymo sistema neskatina sprendimus priimančius asmenis imtis ryžtingų prevencinių aplinkosaugos priemonių. Šiuo metu dažniausiai administracinėn atsakomybėn yra traukiami už aplinkosaugą atsakingais paskirti įmonių darbuotojai. Pastebima tendencija, kad šie asmenys yra dažnai keičiami ir taip vis kitam asmeniui surašomas administracinis nurodymas (siūloma sumokėti pusę minimalios baudos), kai tuo tarpu įmonės vadovas administracinėn atsakomybėn traukiamas tik tais atvejais, kai įmonėje nėra paskirto už aplinkos apsaugą atsakingo darbuotojo.

STT, visų pirma, siūlo integruoti Aplinkos ministerijos pavaldžių įstaigų valdomus duomenis į vieną realiu laiku veikiančią sistemą, kurios pagalba būtų vertinama subjektų rizika ir planuojami patikrinimai. Tokios sistemos poreikis buvo nurodytas dar 2016 metais atlikus korupcijos rizikos analizę.

Taip pat primename, kad šiuo metu dar atliekamos atskiros korupcijos rizikos analizės Departamento struktūrinių padalinių, veikiančių Panevėžio ir Utenos apskrityse, Šiaulių ir Telšių apskrityse bei Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse, vykdomos ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės veiklos srityse.

Visa korupcijos rizikos analizė čia.

---

Jeigu įžvelgiate ar susiduriate su probleminėmis situacijomis kurioje nors šiuo metu STT vertinamoje srityje, prašome susisiekti su korupcijos rizikos analize atliekančiu pareigūnu ir pasidalinti įžvalgomis ar patirtimi. Jūsų pateikta informacija gali padėti geriau identifikuoti egzistuojančias rizikas ir suformuluoti didesnį teigiamą pokytį galinčius padaryti siūlymus atliekant korupcijos rizikos analizę.

Šiuo metu STT atliekamos korupcijos rizikos analizės.