EK „Eurobarometras“ – lietuviams svarbiausia antikorupcinė aplinka

Informacija atnaujinta: 2020-01-30 16:59
EK „Eurobarometras“ – lietuviams svarbiausia antikorupcinė aplinka

Antikorupcinės aplinkos užtikrinimas ir tobulinimas Lietuvos gyventojams yra prioritetinė sritis, nors teisės viršenybė yra mažiau svarbi palyginti su Europos Sąjungos (ES) vidurkiu – taip rodo Europos Komisijos atlikta „Eurobarometro“ apklausa 28 ES valstybėse.

Apklausos duomenys rodo, kad mūsų šalies gyventojams svarbiausia, kad valdžios atstovai ir politikai nesinaudotų savo padėtimi siekdami asmeninės naudos, bet gintų viešąjį interesą. Taip pat svarba teikiama tinkamam nusikaltimų ištyrimui, įskaitant tuos, kuriuos įvykdė politikai arba įtakingi asmenys, ir tyrėjų atsparumui politinių ar ekonominių interesų poveikiui.  Pagal teikiamą svarbą teisės viršenybei Lietuva yra 21 vietoje tarp 28 ES valstybių.

Lietuvos gyventojai didelę svarbą teikia reagavimui į korupcijos apraiškas, nešališkam sprendimų priėmimui,  įstatymų kūrimui ir taikymui, vadovaujantis etikos kodeksu ir taisyklėmis, reikalaujančiomis vengti interesų konfliktų.

Tyrimas atskleidė, kad Lietuvos gyventojai skiria didelį dėmesį korupcijos ištyrimo ir patraukimo atsakomybėn proceso nuolatiniam tobulinimui. Kartu tarp tobulintinų sričių išskiriami politikų interesų konfliktų valdymas bei valdžios atstovų sprendimų priėmimas viešojo intereso labui.

„Lietuvos visuomenė tampa vis mažiau pakanti korupcijai. Tai rodo ne tik šis tyrimas, bet ir didėjantis gyventojų pranešimų skaičius apie galimas korupcines veikas. Taip pat matome gana aukštą korupcijos suvokimo lygį visuomenėje – visa tai lemia, kad gyventojai antikorupcinės aplinkos kūrimą laiko prioritetine sritimi“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Anot Ž. Bartkaus, STT savo veikla ir toliau sieks ne tik tirti sudėtingiausius korupcijos atvejus, bet ir identifikuoti korupcijos rizikas, kol jos netapo nusikalstamomis veikomis, taip dar labiau mažinant korupcijos daromą žalą.

STT atliktą Lietuvos rezultatų apžvalgą rasite čia.

EK apklausa buvo atliekama 2019 m. balandžio 9 – 26 d. Joje dalyvavo daugiau nei 27 tūkst. ES gyventojų, iš jų 1001 gyvenantis Lietuvoje. Tyrimu siekiama geriau suprasti, kaip stiprinti ir geriau užtikrinti teisės viršenybės principų įgyvendinimą.

Visą tyrimą rasite čia.