Galimos rizikos PAGD viešuosiuose pirkimuose

Informacija atnaujinta: 2020-09-08 11:22
Galimos rizikos PAGD viešuosiuose pirkimuose

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės veiklos srityse. Siūloma užtikrinti, kad techninių specifikacijų reikalavimai būtų pagrįsti ir nediskriminuotų rinkos dalyvių, konkursų laimėtojais būtų pripažįstami tik reikalavimus atitinkantys tiekėjai bei stiprinti viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. reorganizavus dvylika priešgaisrinių gelbėjimo valdybų jas prijungiant prie PAGD, padidėjo PAGD kaip perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimo poreikis: viešųjų pirkimų skaičius išaugo 14 kartų, o vertė – 5 kartus. Viešųjų pirkimų vertė 2019 m. siekė 12,2 mln. Eur.

Atlikus korupcijos rizikos analizę nustatyta būtinybė tobulinti viešųjų pirkimų reglamentavimą: nustatyti priemones, kurios užtikrintų, kad techninės specifikacijos reikalavimai būtų pagrįsti ir nediskriminuotų panašių prekių gamintojų ir kuo mažiau kiltų abejonių dėl techninės specifikacijos galimo pritaikymo konkrečiai prekei.

Taip pat nustatyta, kad PAGD nepakankamai efektyviai derinami viešieji ir privatūs interesai bei vykdoma jų kontrolė. Net 15 viešųjų pirkimų komisijų narių iš 65 nebuvo deklaravę viešųjų pirkimų komisijos nario pareigų, todėl neturėjo teisės dalyvauti pirkimų procedūrose.

STT siūlo nustatyti priemones, kurios užtikrintų tokių pačių prekių įsigijimą vykdant kuo mažiau viešųjų pirkimų, t. y. vengti to paties tipo prekių pirkimus skaidyti į kelis atskirus pirkimus ir tokiais atvejais iš anksto numatyti tinkamą pirkimų poreikio ir pirkimo būdo nustatymą. Siūloma tobulinti iš tiekėjų gautų pasiūlymų ir pastabų nagrinėjimo procesą, nustatyti priemones, kurios padėtų užtikrinti, kad pasiūlymą pateikęs ir laimėjęs tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Pasiūlymai pateikti ir dėl informacijos apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis viešinimo, nes dalis sutarčių viešinamos nesilaikant nustatytų terminų. Pavyzdžiui, 2019 m. liepą sudaryta sutartis paskelbta 2020 m. sausį, t. y. praėjus 6 mėnesiams nuo sudarymo, nors turėjo būti paskelbta ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo.

Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti čia.