Įžvelgiamos korupcijos rizikos parduodant nenukirstą valstybinį mišką asmenims, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

Informacija atnaujinta: 2023-03-14 10:46
Įžvelgiamos korupcijos rizikos parduodant nenukirstą valstybinį mišką asmenims, nukentėjusiems...

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), įvertinusi Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarką, nustatė, kad ji ydinga antikorupciniu požiūriu. STT atkreipė dėmesį, kad pagal Tvarką, komisijoms yra privaloma pateikti pažymą iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie nuo stichinių nelaimių nukentėjusius pastatus, tačiau Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos informavo, kad tokių pažymų neišduoda. Pagal VĮ „Valstybinių miškų urėdijos“ pateiktus duomenis, 2018–2022 m. laikotarpiu preliminariais skaičiavimais už fiziniams asmenims lengvatine tvarka parduotą nenukirstą mišką valstybė galimai neteko apie 130 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta Tvarka reglamentuoja nenukirsto valstybinio miško (iki 50 m3) pardavimą lengvatinėmis sąlygomis (mažinant kainą iki 50 proc.) fiziniams asmenims, kurių gyvenamieji pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir pan.). Kadangi nuo 2023 m. sausio 17 d. įsigalioję Tvarkos pakeitimai taip pat nustato galimybę nenukirstą valstybinį mišką (iki 300 m3) parduoti viešiesiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros, mokslo, religinės ir kitos paskirties statinių atstatymui ir remontui, antikorupciniu požiūriu Tvarkos tobulinimas yra itin aktualus.

STT iškėlė abejones dėl Tvarkos įstatyminio pagrįstumo, nes Lietuvos įstatymai nereglamentuoja Tvarkoje nustatytos lengvatos, o Tvarkoje nustatytos procedūros nesuderintos su Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme nustatytu paramos dėl krizės ar ekstremaliosios situacijos patirtos žalos mechanizmu.

Tvarkoje numatytoms komisijoms deleguojamas svarbių sprendimų priėmimas, pavyzdžiui: jos turi įvertinti pastatams padarytą žalą ir atstatymui reikalingos medienos poreikį, nustatyti kainos mažinimo koeficientą, tačiau Tvarkoje nekonkretizuojamos tokių uždavinių įgyvendinimo procedūros. Taip pat Tvarka išsamiai nereglamentuoja komisijų sudarymo, narių kvalifikacijos ir kitų su jų veikla susijusių klausimų. STT vertinimu, tokiu būdu neužtikrinamas priimamų sprendimų objektyvumas ir sprendimo priėmime dalyvaujančių asmenų nešališkumas, o sprendimus priimantiems asmenims suteikiama per didelė diskrecija.

Po atlikto antikorupcinio vertinimo informacija dėl nenukirsto miško pardavimo lengvatine tvarka perduota vertinti STT Pranešimų nagrinėjimo skyriui.

Su visa antikorupcinio vertinimo išvada galima susipažinti čia.