Jungtinių Tautų rekomendacijos savivaldybėms kuriant korupcijai atsparią aplinką

Informacija atnaujinta: 2023-09-07 13:28
Jungtinių Tautų rekomendacijos savivaldybėms kuriant korupcijai atsparią aplinką

Skaidrumo ir atsparumo korupcijai stiprinimas savivaldoje svarbus siekiant užtikrinti savivaldos institucijų veiksmingą ir patikimą viešųjų paslaugų teikimą. Kylantys iššūkiai, siekiant užtikrinti savivaldos skaidrumą ir atsparumą korupcijai, skatina taikyti naujas priemones, kurios būtinos veiksmingam skaidrumui kylančių rizikų valdymui. Jungtinių Tautų parengtas Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo vadovas savivaldybėms (Vadovas) skirtas padėti savivaldos institucijoms kurti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones ir vykdyti jų stebėseną. 

Vadovu siekiama stiprinti savivaldos sektoriuje dirbančių asmenų gebėjimus veiksmingai valdyti skaidrumui kylančias rizikas ir didinti institucijų atsparumą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams. Taip pat siūlomos visų tipų politinėms sistemoms ir decentralizacijos lygiams pritaikomos priemonės ir standartai, kurie turėtų būti  įgyvendinami pritaikius vietos kontekstui.

Vadove akcentuojami ir pagrindiniai žingsniai, kurie būtini norint vykdyti veiksmingą korupcijos prevenciją savivaldoje:

  • lyderystė ir įsipareigojimas;
  • rizikų vertinimas ir jų valdymas;
  • reikiamų išteklių pasitelkimas;
  • korupcijos prevencijos priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
  • pranešimas apie pažeidimus ir pažeidimų tyrimas;
  • neatitikimų stebėsena ir šalinimas;
  • įgyvendinimo rezultatų nuoseklus tobulinimas.

Be šiame Vadove pateiktų rekomendacijų, Specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama padėti savivaldybėms tiksliau identifikuoti jų veikloje egzistuojančias korupcijos rizikas ir jų veiksnius, atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, yra atnaujinusi pavyzdinį tipinių rizikų ir jų veiksnių, būdingų atskiroms veiklos sritims, sąrašą, kurį papildė savivaldybių veikloje tipinėmis  korupcijos rizikomis ir jų veiksniais.

Susipažinti su atnaujintu Pavyzdiniu tipinių rizikų ir jų veiksnių, būdingų atskiroms veiklos sritims, sąrašu galima čia. Su į lietuvių kalbą išverstu Vadovu galite susipažinti čia.