Lietuvos pažanga įgyvendinant atvirų duomenų politiką – nepakankama

Informacija atnaujinta: 2020-06-10 13:30
Lietuvos pažanga įgyvendinant atvirų duomenų politiką – nepakankama

Lietuvos atvirų duomenų politikos plėtros ir jos įgyvendinimo atotrūkis nuo kitų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybių yra ryškus – Lietuva vertinama kaip mažiausiai duomenų atvėrime pažengusi EBPO valstybė. Valstybė atsiduria paskutinėse pozicijose vertinant bendrą atvirų duomenų politikos pažangą bei jos atskirus komponentus – atvirų duomenų prieinamumą, pasiekiamumą bei paramą skatinant šių duomenų panaudojimą.

Tokia išvada pateikiama EBPO tyrime „OURdata Index“, kuriame vertinama atvirųjų valstybės duomenų politikos plėtra 32 EBPO šalyse. Vidutinis rodiklis tarp EBPO valstybių 2019 metais siekė 0,6 balo, o Lietuvai skirtas žemiausias – 0,35 balo (32 vieta) – įvertis. Kaimyninės Baltijos valstybės taip pat įvertintos žemesniais nei EBPO vidurkis balais, bet jų rodikliai reikšmingai aukštesni nei Lietuvos: Estijai skirta 0,51 balo (24 vieta), Latvijai – 0,54 balo (21 vieta).

Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad Lietuvoje egzistuoja formali duomenų atvėrimo politika, tačiau stringa jos įgyvendinimas. EBPO pabrėžia, kad svarbiausia yra ne formalus atvertų duomenų kiekis, bet jų kokybė, tad pirmiausia skatinama atverti tuos duomenis, kurie visuomenei būtų naudingiausi. Lietuva buvo įvardinta kaip viena iš nedaugelio valstybių, atverianti duomenis tokiais formatais, kurie neskatina jų panaudojimo, yra neskaitmenizuoti. Be to, tarp labiausiai probleminių sričių išskiriamas nepakankamas įvairių visuomenės grupių įtraukimas ir įsiklausymas į jų poreikius atvirų duomenų politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

„Valstybė turėtų siekti atverti valdomus duomenis, kad jie būtų kuo patogiau ir neatlygintinai teikiami visuomenei. EBPO valstybių pavyzdžiai rodo, kad duomenų atvėrimas skatina pilietinės visuomenės aktyvumą, atveria naujas galimybes verslui, inovacijoms, sukuria sąlygas atsparesnės korupcijai aplinkos kūrimui“ – teigia Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus.


Pav. Tyrimo „OURdata Index, 2019“ Lietuvos ir EBPO rodikliai

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti. Valstybės valdomų duomenų atvėrimas yra siejamas su atviru ir atskaitingu valdymu ir naujų verslo galimybių atvėrimu šalyje.

STT atliktą apžvalgą rasite čia.