„Lietuvos rytas“ įspėtas dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų publikacijose apie STT

Informacija atnaujinta: 2021-07-02 08:47
„Lietuvos rytas“ įspėtas dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų publikacijose apie STT

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) priėmė dar keturis sprendimus dėl publikacijų apie Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kuriais konstatavo, kad UAB „Lietuvos rytas“ bei UAB „Lrytas“ pažeidė Visuomenės informavimo įstatymą (VIĮ).

ŽEIT konstatavo, kad UAB „Lietuvos rytas“ bei UAB „Lrytas“ publikacijose darė savarankiškas, nepagrįstas išvadas apie STT veiklą, skelbė teiginius, neatitinkančius tikrovės, buvo šališki, pateikė išgalvotas situacijas, tokiu būdu siekė sumenkinti STT, pakirsti pasitikėjimą ja. Viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) taip pat nesąžiningai reiškė nuomonę bei pažeidė pagrindinius visuomenės informavimo principus. UAB „Lrytas“ buvo įpareigotas pašalinti neteisingus teiginius apie STT. Šis reikalavimas buvo įvykdytas.

„Siekiant didinti skaidrumą Lietuvoje, būtinas visuomenės pasitikėjimas ir palaikymas. Stengiamės visuomenei pateikti objektyvią ir tikslią informaciją apie Tarnybos veiklos rezultatus. Deja, kartais pastebime tendencingų bandymų nepagrįstai sumenkinti Tarnybos reputaciją, skleidžiant neteisingą informaciją, kuriant tikrovės neatitinkančius mitus. Jaučiame atsakomybę, kad informacija apie Tarnybos veiklą būtų pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai. Todėl labai svarbu, kad visuomenė gebėtų atsirinkti, kas yra patikima informacija, o kas – ne“, – sako STT Komunikacijos skyriaus vadovė Renata Keblienė.

  • 1) 2020 m. gegužės 14 d. dienraštyje ir 2020 m. gegužės 15 d. interneto svetainėje paskelbtos publikacijos apie neva STT padarytus nusikaltimus ir suklastotus dokumentus.

2021 m. gegužės 19 d. ŽEIT sprendimu konstatavo, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) neužtikrino nuomonių įvairovės, nesilaikė nuomonės reiškimui keliamų reikalavimų. ŽEIT teigimu, UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“ pažeidė VIĮ 2 str. 36 d., 3 str. 3 d. ir 16 str. 1 d. bei pareikalavo iš publikacijos pašalinti pažeidimą – neteisingą informaciją, kuria pažeisti pagrindiniai visuomenės informavimo principai. 2021 m. birželio 2 d. gauta ŽEIT informacija, kad UAB „Lrytas“ įvykdė šį nurodymą ir tikrovės neatitinkančius teiginius iš publikacijos pašalino.

  • 2) 2020 m. gegužės 19 d. dienraštyje ir 2020 m. gegužės 19 d. interneto svetainėje paskelbtos publikacijos apie neva fabrikuojamus STT tyrimus.

2021 m. balandžio 13 d. ŽEIT sprendimu konstatavo, kad publikacijose pateiktos išgalvotos situacijos apie „fabrikuojamus“ tyrimus. ŽEIT teigimu, akivaizdu, jog pateikiant ginčijamą informaciją siekta sumenkinti STT, pakirsti pasitikėjimą ja, nenurodant jokio faktinio pagrindo, teikiama viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) nuomonė yra reiškiama nesąžiningai. UAB „Lietuvos rytas“ pažeidė VIĮ 2 str. 36 d.

  • 3) 2020 m. gegužės 23 d. dienraštyje ir 2020 m. gegužės 24 d. interneto svetainėje paskelbtos publikacijos apie neva STT darytą šantažą ir neva klastotus duomenis.

2021 m. gegužės 19 d. ŽEIT sprendimu konstatavo, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) neužtikrino nuomonių įvairovės ir pažeidė pagrindinius visuomenės informavimo principus. UAB „Lietuvos rytas“ pažeidė VIĮ 3 str. 3 d. ir 16 str. 1 d.

  • 4) 2020 m. birželio 13 d. dienraštyje ir 2020 m. birželio 14 d. interneto svetainėje paskelbtos publikacijos apie neva klastojamus įkalčius.

2021 m. gegužės 18 d. ŽEIT sprendimu konstatavo, kad publikacijose pateikiant informaciją siekta sumenkinti STT, pakirsti pasitikėjimą ja, nenurodant jokio faktinio pagrindo. Taip pat konstatuota, kad publikacijose viešosios informacijos rengėjo nuomonė reikšta nesąžiningai. Viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) neužtikrino nuomonių įvairovės ir pažeidė pagrindinius visuomenės informavimo principus. UAB „Lietuvos rytas“ pažeidė VIĮ 2 str. 36 d., 3 str.  3 d. ir 16 str. 1 d.

Jau anksčiau ŽEIT buvo priėmusi šešis sprendimus, kuriais informacijos rengėjas (skleidėjas) UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“ pripažintas pažeidęs VIĮ nuostatas, skelbdamas neteisingą informaciją apie STT (2021-01-22 pranešimas; 2020-02-17 pranešimas; 2018-07-12 pranešimas; 2018-03-23 pranešimas). Iš 2020 metais STT pateiktų aštuonių skundų, ŽEIT septynis pripažino iš dalies pagrįstais.

Daugiau informacijos dėl STT mitų paneigimo galite rasti čia – https://www.stt.lt/infocentras/4993.